Friday, October 12, 2012

EU - bisarr fredspristagare presenterar nya punkter för inre marknaden

I början av oktober presenterade EU-kommissionen sin andra ”inremarknadsakt”, med förslag till tolv olika åtgärder för en mer fördjupad och bättre integrerad inre marknad. Kommissionen motiverar detta med att dessa åtgärder kan leda till att en konkurrenskraftig och blomstrande social marknadsekonomi. Visst har vi hört sånt förut? Delvis motiveras väl det här också av det faktum att EU i år firar 20 år med den inre marknad, alltså den marknad som bygger på fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För att främja en fortsatt integrering av medlemsländernas marknader presenterade EU-kommissionen i april 2011 sin första inremarknadsakt, med tolv förslag till åtgärder, och dår ingår också effektivare regler för offentlig upphandling och tillämpning av gällande regler för utstationering av arbetstagare (andra EU-länders arbetstagare). Det sistnämnda allt annat än väl fungerandevad gäller villkorssidan för från andra EU-länder inhyrd arbetskraft. Så här ser de av EU-kommissionen i början av oktober presenterade tolv förslagen inom fyra olika områden: Transport och energinät: 1. En åtgärd för att öppna persontrafiken på inrikeståg för ytterligare konkurrens inom EU. (Undrar vad svenska folket tycker om det med tanke på hur illa den konkurrensen hittills fungerar inom svenska järnvägen?) 2. Förbättring av den inre marknaden för sjötransporter. 3. Åtgärder för att påskynda genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. 4. Åtgärder för att effektivisera tillämpningen av EU:s energilagstiftning. Rörlighet för privatpersoner och företag: 5. Utveckla Eures-portalen till ett fullt utbyggt jobbsöknings- och rekryteringsverktyg över gränserna. (Med den rekordstora massarbetslöshet som råder inom EU är det nog snarare bristande efterfrågan i ekonomin snarare än jobbsökning via gemensam it-portal långt viktigare just nu!) 6. Införa bestämmelser för att mobilisera långsiktiga investeringsfonder för privata företag och långsiktiga projekt. (Man kan undra vad som kommer ut av detta i praktiken?) 7. Modernisera insolvensförfarandena, med början i ärenden som berör flera länder, och på så sätt skapa ett klimat som ger en andra chans åt entreprenörer som misslyckats. (Kan kanske behövas när företagskonkurserna står som spön i backen i krisens EU just nu.) Den digitala ekonomin: 8. Främja e-handeln i EU genom att göra betalningstjänster mer användarvänliga, tillförlitliga och konkurrenskraftiga. 9. Undanröja det viktigaste underliggande skälet till de bristande investeringarna i bredbandsutbyggnad, dvs. de tekniska kostnaderna. 10. Göra elektroniska fakturor till standard för offentlig upphandling. Socialt entreprenörskap, sammanhållning och konsumentförtroende: 11. Förbättrade bestämmelser om produktsäkerhet och skärpt kontroll av efterlevnaden. (Visst, behovet av detta är stort men vad blir det av det när ord ska överföras till praktiska åtgärder?) 12. En åtgärd som ska säkra en omfattande tillgång till bankkonton samt öppet redovisade och jämförbara kontoavgifter och förenklat byte av bankkonto. Återstår att se vad som i praktiken sedan blir verklighet och hur väl eller illa dessa tolv nya inre marknadsdirektiv sedan kommer att fungera i det EU som den 12 oktober – obegripligt nog – av norska nobelpriskommittén utsågs till årets fredspristagare. Undrar vad kommissions-bossen Barroso tänker göra med nobelmiljonerna – utöver att skåla i champagne på sitt kansli? Robert Björkenwall,robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home