Sunday, August 26, 2012

S-ledaren Löfvens sommartal i Vasaparken

Om S-ledaren Löftens sommartal den 26 augusti i Stockholm: Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill slopa den andra sjuklöneveckan för företag. Något som också välkomnas av särskilt småföretagarna. – Vi beräknar att det kommer att kosta staten cirka en och en halv miljard kronor per år. Det är ytterligare ett steg i vår jobbpolitik, sa Stefan Löfven på en presskonferens inför sitt sommartal söndagen den 26 augusti i ett regnigt Stockholm. I talet pratade S-ledaren en hel del om jobben och infrastrukturen. – Vi ska knyta ihop Sverige, sa han i talet. När en medarbetare blir sjuk så får företagen idag stå för sjuklön i två veckor minus en karensdag. – Vi vill nu slopa dag åtta till fjorton för företagen, sa Stefan Löfven. I stället ska staten stå för kostnaderna. Det kommer att kosta ungefär en och en halv miljard kronor, uppskattade S-ledaren. – Det minskar tröskeln för små företag som vill anställa och underlättar för parterna på arbetsmarknaden, sa han på presskonferensen inför sitt sommartal. "Skapa efterfråga på arbetskraft" Stefan Löfven tycker att de en och en halv miljarder kronorna per år är väl använda pengar. – Det är en viktig del att fortsätta se till att skapa efterfråga på arbetskraft. Vi vet att små och medelstora företag tvekar att anställa på grund av att de anser att det är en stor risk att ta ansvaret för de första två veckorna om den här människan blir sjuk. Hur många jobb tror du det här kan ge? – Det kan jag inte svara på. Det här är inte den enda åtgärden. Det är en av flera åtgärder. Långsiktiga investeringar och “fyll sysselsättning” I regnet i Vasaparken i Stockholm med ett par tusen åhörare under paraplyskogen sitt tal tog Löfven bl a upp infrastrukturen, skolan och den oroande höga arbetslösheten, liksom vikten att satsa på innovationer och att investera långsiktigt i bättre infrastruktur och om det allvarliga läget i Syrien. – Sverige ska åter få full sysselsättning, något annat duger inte, sa han i talet. Och det märks att han har tyngd och trovärdighet när han pratar om arbetslivet, jobben och om näringspolitiken. Också om säkerligen – vilket framgick av samtal och kommentarer efter Löfvens tal – en del önskade sig fler konkreta S-besked om hur det ska förverkligas. Någon som för övrigt ligger i linje med den senaste opinions-sifons nedgång (i SvD 26/8) för svenska socialdemokraterna med 4,7 proc. ner till 34,3 proc. för S (Reinfeldts M-parti har 28,5 %) men fortsatt klar rödgrön övervikt – 50,4 % mot 42,7 % – över Reinfeldts regeringsblock. Satsa på skolan Alliansen fick också sig flera kängor under talet. Bland annat för att de tagit bort högskolebehörigheten på yrkesprogram, samt vill skära ner på fler högskoleplatser. - Så agerar en regering som inte tror på människors förmåga, och därmed inte tror på Sveriges förmåga. Och partiledaren betonade att Socialdemokraterna vill satsa på den svenska skolan. - Vi kan konstatera att skolresultaten sjunkit de senaste sex åren. - Det är tre saker vi måste göra: satsa på lärarna, få till stånd mer likvärdiga skolor och större långsiktighet i hela vårt utbildningssystem. Men också detta tal visade, konstatera flera analytiker jag pratade med efter Löfvens tal att s-ledaren talar med stor tyngd och är på “hemmaplan” när han talar om jobben, arbetslivets villkor och om näringslivets konkurrens- och innovationsförmåga. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Arbetarbladet 27/8, Vasabladet, Gotlands tidningar m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home