Tuesday, July 03, 2012

Observerat om två centrala välfärdsmyndigheters förfall

Observerat om två tidigare så hyggligt gott rankade statliga myndigheters förfall: Som tidningen Arbetet, f d LO-tidningen, berättat har sedan de nya reglerna som regeringen Reinfeldt införde i juli 2008 och fram till sista mars i 2012 sparkat ut 61 265 personer sjuka ut ur sjukförsäkringen av Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassans prognos kommer ytterligare 16 000 personer att utförsäkras till sista december 2014. Det handlar om 77 000 personer där de allra flesta kastats ut till försörjningsstöd och sedan efter ett tag återkommit till sjukförsäkringen. Eftersom de faktiskt är sjuka. Som TCO och LO återkommande visat så kan inte orsaken, d.v.s. människors sjukdom och frånvaro från jobbet ändras utan att de blir friska och/eller att arbetet anpassas efter deras arbetsförmåga. Men man måste också se hur arbetsmarknaden ser ut i praktiken. Finns inga arbeten som sjuka kan utföra så hjälper det inte hur låg ersättningen än blir. Sorgebarnet, jämte Försäkringskassan, bland de statliga myndigheterna är Arbetsförmedlingen som totalt förstörts av den förda regeringspolitiken. Istället för att utbilda arbetslösa till arbeten har arbetsförmedlingen allt mer fått ersättas av meningslös jobbcoachning och passiv jobbsökande. Allt färre får arbeten av förmedlingen. Inte undra på att misstroendet ökar, och nu ligger i absoluta bottenskiktet av alla statliga myndigheter. Ytterst är det dock politikens utformning – och bara mera begränsat dessa myndigheters ledningar och GD-ar – som är konsekvensen till att det förtroendemässigt i svenska folkets ögon gått så illa på relativt kort tid för två i den svenska modellen och välfärdssystemet så centrala myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I takt med att regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik nått vägs ände har också det här förfallet ner i absoluta bottenträsket blivit manifest för dessa två en gång så högt rankade och för den svenska modellen så centrala statliga myndigheter. Bara en omläggning av politiken kan förändra den bilden. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home