Tuesday, June 12, 2012

100-åringen ABF i folkbildningens tjänst behövs också nu

Om en 100-åring i folkbildningens tjänst behövs också i framtiden: Arbetarnas bildningsförbund, ABF firar andra veckan i juni i år att det nu är 100 år som man har verkat i folkbildningens tjänst. ABF bildades för nu 100 år sedan i övertygelsen inom svensk arbetarrörelse att det behövs en bred folkbildning för att ge de många människorna praktiska färdigheter i mötesteknik, kommunal ekonomi men också i filosofi, litteratur, idéhistoria etc som sammantaget ger den kunskap och det självförtroende som krävs för att få makt att förändra samhället. ABF har varit en viktig faktor för Sveriges position som kunskapsnation. ABF:s 100-årsjubileum firas just nu med en jubileumsvecka i Stockholm, och med olika aktiviteter runt om i vårt land. Den 16 juni genomförs, som avslutning på jubileumsveckan, även en extra stämma där ny ordförande efter Karl-Petter Thorwaldsson, som numera är LO-ordförande, ska väljas. Och manegen är krattad för att efterträdaren blir 40-åriga Helén Pettersson från Umeå som tar över ordförandeklubban för ABF från lördagen den 16 juni. Hon blir i så fall den första kvinnliga ordföranden i ABF:s 100-åriga historia. Det är stort! "Hon är som ett Kinderägg - tre önskningar i ett", sa Karl-Petter Thorwaldsson, som representant för stiftarna, när han presenterade Helén Petterson S-riksdagsledamot från Umeå i Västerbotten som ny ABF-ordförande. Med detta anspelade han på att Helén Pettersson har facklig bakgrund, är ordförande i ABF-distriktet i Västerbotten och själv har egna erfarenheter av hur viktig folkbildningen kan vara för den egna personliga utvecklingen. Så inpå nästa århundrade kommer ABF nu att ledas av kvinnor, detta både på ordförande- och förbundssekreterarposterna. ABF är Sveriges största studieförbund och finns i landets samtliga kommuner. ABF erbjuder allt från studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. Varje år deltar 750 000 personer i ABF:s cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker föreläsningarna och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten. Efter en period av viss tillbakagång är nu ABF sedan häromåret nu åter på offensiven och uppvisar verksamhetssiffror som är bättre än på länge jubileumsåret 2012. ABF är formellt partipolitiskt obundet, men organisationens värderingar sammanfaller med den politiska och fackliga arbetarrörelsen. ABF grundades för snart 100 år sedan, den 16 november 1912, av Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen, KF. Syftet med bildandet av ABF var just att hand om och utveckla den folkbildande studiemodell som utvecklades tillsammans med olika folkrörelser. En bildningsmodell byggd på studiecirkelmodellen och föreläsningar i dialogform och där deltagandet var fritt och frivilligt. En studieform där kunskap formades och spreds "av folket och genom folket". Lägg till detta så också att majoriteten av befolkningen då var utestängd från all utbildning utom en rätt torftig, sexårig folkskola. Så i detta folkbildande “tomrum” kom ABF in som en förändrande kraft. Gav de stora, breda grupperna i samhället lite fler och nya, icke-auktoritära möjlighet att läsa, diskutera och lära sig sådant som tidigare varit förbehållet ett ytterst litet fåtal i samhällets elit. Med folkbildningen som verktyg kunde nu människor själva, utifrån sina behov, forma innehållet i bildningsverksamheten. Och just det arbetet tar egentligen aldrig slut. Arbetet med att utjämna klassklyftorna och för mera av jämlikhet och reell demokrati och folkligt inflytande är en ständigt pågående process som aldrig får tillåtas stanna upp. Så övertygelsen om att demokratin och strävan mot jämlikhet – oberoende av kulturell och etnisk bakgrund samt socioekonomisk situation - måste ständigt erövras på nytt – och förblir därmed också en lika levande grundtanke nu år 2012 som när ABF grundades för 100 år sedan. Och just i detta att nu under kommande år bidra till att ge människor chansen att stärka sitt självförtroende, skaffa sig nya kunskaper och insikter – och på så sätt möjliggöra för fler att förverkliga sina drömmar har ABF sin givna roll också framgent. För folkbildning, “rätt” utformad, är ett ständigt pågående process, ett viktigt verktyg för de många människorna i ett samhälle stadd i en ständig, allt raskare förändring och omvandlingstryck. Då behövs folkbildningen och ett fortlöpande kunskapslyft som ger människor de verktyg de behöver för att kunna hänga med i de allt snabbare samhällsförändringar som vi ser ske här hemma och i vår omvärld. Så 100-åringen ABF behövs också i 2010-talet Sverige och i folkbildningens tjänst i det nordiska och internationella samarbetet. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Gotlands tidningar 14 juni 2012 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home