Tuesday, May 22, 2012

Den svenska modellen finns inte längre i landet Lagom

Observerat om landet lagom som blivit ett mediokert mittenland i välfärdssammanhang: Den svenska modellen med trygga socialförsäkringar finns inte längre. Den modellen är redan förpassad till historieböckerna. Det kan den som närmare studerar i Socialförsäkringsutredningens senaste delrapport ”Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv” snabbt konstatera. Förr påstods ofta i olika sammanhang att Sverige var landet Lagom. Men när det gällde vår välfärdsmodell var just detta aldrig riktigt sant. Jämförelsevis var nämligen vårt land på många sätt betydligt mer framgångsrikt än många andra. Men så är det alltså inte sedan ett antal år tillbaka. I en underlagsrapport till den statliga socialförsäkringsutredningen, som presenterades måndagen den 21 maj, är Sverige inte ens längre landet Lagom. I det avseendet har Sverige på bara några år blivit sämre än en blek medelmåtta i den industriella världen. Och just detta är alldeles särskilt tydligt när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan. Ännu år 2005 var den svenska a-kassan näst bäst i världen. Nu år 2012 ligger den under snittet bland de jämförda industriländerna. Den som blir arbetslös får på papperet 80 procent av en inkomstförlust de 200 första dagarna. Därefter är ersättningen 70 procent. Men det är bara teoretiskt snömos. I verkligheten är det betydligt sämre än så. Eftersom den högsta ersättningen, alltså taket, beräknas på maximalt 18 700 kronor i månadsinkomst är det bara 12 procent av de arbetslösa som får åtta av tio kronor ersatta. Resten får alltså betydligt mindre. Vi talar om nästan nio av tio löntagare som inte har en ersättning från a-kassan som är anständig; snarare är den ofta ner mot 60-65 procent. Utförsbacken i denna ”trygghetsliga” har sannerligen varit dramatisk de senaste åren. Sverige ligger nu sämre än länder som t ex Italien, Danmark och Belgien. Även i sjuk- och arbetsskadeförsäkringen märks försämringarna (men i regeringen Reinfeldts retorik kallas de för reformer). Den faktiska ersättningen vid sjukdom – om man nu ens blir bedömd som sjuk av försäkringskassan – har på bara några år minskat med fem procentenheter. När det gäller arbetsskadeförsäkringen rapporterar SvD att det i dag bara är fem länder som har lägre ersättningsnivåer än Sverige. ”Det har blivit sämre sociala rättigheter rakt över. Det är anmärkningsvärt att Sverige är det land som rört sig mest under de senaste fem åren när det gäller socialförsäkringarna”, säger professor Joakim Palme, en av rapportens författare, till SvD-tidningen. ”Den svenska modellen har byggts på att majoriteten av befolkningen har fått någonting för sina skattepengar. Vi har kommit till en brytpunkt när inte ens medelsvensson får fullgott inkomstbortfallsskydd av de allmänna försäkringarna. Det är inte bara höginkomsttagare som nu är beroende av tilläggsförsäkringar”, säger han vidare. Något som nu även fått folkpartiet och liberala tidningar (22/5) att säga att försämringen av a-kassan har gått för långt och att den nu är i behov av en upprustning. I kölvattnet på denna utveckling tvingas löntagarna nu stegvis rusta sig för ojämlikhet och otrygghet och ta egna försäkringar. Och därmed betala “dubbelt” – först via allmänna socialförsäkringsavgifter och sedan privat via egna försäkringar - för sin numera allt magrare trygghet. Steg för steg bryts den svenska välfärdsmodellen sönder. En medveten effekt av Reinfeldts politik för att låta dessa försämringar vara med och delfinansiera deras genomförda skattesänkningar (totalt 70 miljarder kr). Den här utvecklingen visar att det nu krävs en ny politik för att vända utvecklingen. Eftersom denna nedmontering av den sociala tryggheten har varit en medveten strategi från regeringen – “arbetslinjen”, jo tjenare! (med 8 % öppen arbetslöshet) – är det inte mycket att hoppas på från det hållet. Snarare då att det kan riskera att bli ännu lite sämre. Från den socialdemokratiska oppositionen gäller det att nu med kraft gå på offensiven, presentera förslag om höjda tak, alltså höjd högsta ersättning, i både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen samt lägre avgifter så att fler löntagare känner a-kassan som tillräckligt attraktiv att gå med i. Ska svenska hushåll känna trygghet inför det oväntade som kan ske i livet, exempelvis sjukdom och arbetslöshet, gäller det att i handling bygga upp det som på senare år har rivits ner eller tillåtits förfalla. Det handlar om människors vardagstrygghet; om Sverige som välfärdsland; om jämlikhet och solidaritet; om möjligheten att klara framtida tillväxt och jobb. Uppgiften att driva på ligger serverad som på en silverbricka för den nya LO-ledning (K-P Thorvaldsson m fl) som tillträder efter sista helgen i maj månad. Nya S-ledningen under ex-metallaren Stefan Löfvens ledning borde också kunna göra mer av den här på många sätt trista bekräftelsen om att Sverige numera är ett rätt mediokert mittenland. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a LT, Östersund 24/5 och Västerbottens Folkblad, Umeå, den 26 maj 2012)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home