Wednesday, March 21, 2012

Noterar om jobben i Sverige - miljarderna kunde använts klokare

Innan jag nu snart sätter mig på planet till USA så noterar jag följande:

Det är inte litet pengar Moderaterna lagt på vad de kallar jobbpolitiken:
Ca 80 miljarder för jobbskatteavdraget, som ju ska leda till fler arbetade timmar. 16 miljarder i sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, för att motverka ungdomsarbetslösheten. 14 miljarder till s k husavdrag (ROT och RUT) för att det ska öka sysselsättningen i bygg- och städbranscherna. 5,4 miljarder i sänkt restaurangmoms, för att det ska öka sysselsättningen, särskilt för ungdomar. Men resultatet av dessa satsade 115,4 miljarder kr av skattemedel är magert. Går inte ens att mäta anser regeringens egna expertorgan som finanspolitiska rådet och IFAU (på arbetsmarknadsområdet).

Resultatet är knappast i paritet med de stora satsningarna. Visst har det blivit en del jobb under senare år, men inte tillräckligt många för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Vilket betyder att andelen faktiskt sysselsatta faktiskt minskat, trots mångmiljardsatsningarna. Den moderata ”jobbpolitiken” – utöver jobbskatteavdragen – handlar om att subventionera arbetsgivarens verksamhetskostnader. Och varje jobb det ger i tillskott blir ändå få och kostar många miljoner per jobb i subvention. Så nog kunde de här 115,4 miljarderna använts klokare och med bättre effekt!

I Sverige råder massarbetslöshet på runt 8 proc. av arbetskraften och var fjärde ungdom går utan arbete samt att 60 procent av de registrerade arbetslösa numera är långtidsarbetslösa med stora svårigheter att få något som helst fotfäste på arbetsmarknaden.

Det här är nog en viktig orsak – nu när media på allvar börjat granska politikens effekter – till att moderaterna och regeringen som helhet tappar kraftigt i opinionen och att socialdemokraterna och de rödgröna går fram rejält i opinionen. Utöver då att förtroendesiffrorna för nya S-ledningen ökat också.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com
http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Men nu lämnar jag det här för ett antal dagar i New York och Miami, sedan tillbaka lagom till strax före påsk och mötet med svenska våren på landet i Östergötland.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home