Saturday, August 18, 2012

Norska LO varnar för svensk utveckling inför kommande val

Jag noterar med visst intresse hur norska LO nyligen skickat ut en informationsbroschyr till 40 000 av sina medlemmar och förtroendevalda. Broschyren bär varningstexten "STOPP Noe er galt i Sverige..."I häftet beskrivs hur den moderatledda alliansregeringens politik leder Sverige i fel riktning. Så när norska LO i dagarna skickar ut en broschyr till medlemmar och förtroendevalda med en beskrivning av hur Sverige har förändrats under regeringen Reinfeldts tid så handlar detta egentligen inte om svensk utan om norsk inrikespolitik. Detta ska nämligen ses som en varning inför kommande stortingsval år 2013 och hur det då kan gå i Norge om den norska motsvarigheten till Moderaterna, Höyre (just nu i opinionsmässiga vinnarhålet), vinner regeringsmakten om ett år. Norska LO:s ordföranden Roar Flåthen säger till norska tidskriften Klassekampen att norska LO dessvärre nu åsett en dyster utveckling av en politik som leder i fel riktning på en rad samhällsområden i grannlandet på andra sidan kölen. I broschyren pekar norska LO på hur norska Höyre under Erna Solbergs ledning nu också försöker kopiera Reinfeldts och Moderaternas framgångskoncept från svenska valet 2006 genom att tona ner den egna högerretoriken och använda ett språk och en retorik som ligger närmare det socialdemokratiska sättet att uttrycka sig. Norska LO trycker i broschyren på nödvändigheten av att tränga bakom den nymoderata retorik och se att den systemskiftespolitik som i praktiken finns draperad bakom nyspråket och i grunden inte är något annat än gammal klassisk höger- och intressepolitik för i främsta rummet samhällets “kelgrisar”. I infoskriften "STOPP Noe er galt i Sverige" radar man upp exempel efter exempel på hur den förda högerpolitiken i Sverige har inneburit försämringar, och främst så för de sämre lottade. Man pekar bland annat på försämringarna i arbetslöshetsförsäkringarna som inneburit att Sverige rasat från att ha näst högsta a-kasseersättningen inom hela OECD-området till att efter sex år med Reinfeldt & co vid makten till att hamna klart under genomsnittet i OECD. I norska LO-broschyren pekar man på två av att tre arbetslösa svenskar i dag står helt utan försäkring vid arbetslöshet. Man pekar också på att svensk fackföreningsrörelse tvingats på defensiven och att det för facket så viktiga arbetsmiljöarbetet och miljöforskningen har monterats ner. Andra saker som norska LO lyfter fram är den privatiseringsvåg och massiva utförsäljning av gemensam egendom som man ser i grannlandet. Det handlar om Bilprovningen, apoteken, vårdcentraler, skolor, förskolor och delar av allmännyttans hyresbostadsbestånd. Man pekar också på hur internationella riskkapitalbolag släppts in i välfärdssystemen och hämtar hem stora vinster till skatteparadis utanför den svenska gränsen. Skattepengar som borde ha gått till välfärden rinner i stället ut ur landet till skatteparadis. Varningen från norska LO till sina medlemmar och förtroendevalda inför nästa års stortingsval handlar inte om skrämselpropaganda utan är en saklig sammanställning av väl kända fakta om Sverige av i dag. Det är bara att hoppas att de norska väljarna genomskådar Höyre på ett bättre sätt än vad de svenska väljarna gjorde i valen 2006 och 2010. Priset är högt vid ett byte i Norge från APs Jens Stoltenberg till Höyres Erna Solberg vid regeringsrodret. Det visar exemplet Sverige och de gångna sex åren med Fredrik Reinfeldts nygamla moderater vid styret i Rosenbad. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com PS. Intressant redovisning om utvecklingen rörande "privatiseringar" i Europa...www.frifagbevegelse.no...om återkommunalisering av tidigare privatiserade välfärdstjänster (Publicerad i bl a Gotlands tidningar 24/8,Arbetarbladet 20/8 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home