Friday, November 01, 2013

Statsminister Reinfeldt har dålig koll

Statsminister Reinfeldt har – så rutinerad han är på sin post – återigen visat sig inte har klart för sig hur det fungerar här i världen. Han fick rätt nyligen en journalistfråga om det går att leva på 15 000 kronor i månaden före skatt i A-kassan och han svarade att det är själva grundskyddet som finns i A-kassan. Mycket stora delar av arbetsmarknaden har sedan tilläggsförsäkringar av olika slag. Det kan man få via kollektivavtalen, förklarade stats­ministern. Det är så de brukar svara, moderaterna och statsministern själv, för att försvara att A-kassans dagpenning inte räknats upp alls när lönerna höjts i kollektivavtalen. Nå, vad är det då för fel på det svaret, det låter ju bra och trovärdigt? Jo, det stora felet (medvetet eller okunnigt?) i statsministerns svar är följande: De inkomstförsäkringar som många – inte alla – fackförbund erbjuder sina medlemmar att teckna ingår inte i kollektivavtalen utan är privattecknade försäkringar som facken kollektivt upphandlat hos olika försäkringsbolag och kostnaden blir då ett påslag på på den enskilda, månatliga fackföreningsavgiften. Reinfeldt har noll koll på läget och inbillar sig också att mycket stora grupper av arbetslösa omfattas av tilläggsförsäkringen. Där är han också helt snett ute. Tjänstemännens centralorganisation TCO har däremot kollat upp hur det ligger till. Inkomstförsäkringar har bara en tredje­del av arbetskraften. Men av de arbetslösa är det ytterst få som har det. År 2011 var det 27 630 av landets då 370 000 arbetslösa som fyllde på A-kassan med en inkomstförsäkring. Inom den stora LO-gruppen var det ännu färre, bara futtiga 7 394 personer.Så när ska Reinfeldt sluta svara som han gör när han får frågan om hur det går att överleva på den allt mera urholkade a-kassan vid arbetslöshet? Sedan kan jag inte låta bli att fundera över det där debaclet i riksdagen i samband med en omröstning om den kommande höjningen av brytpunkten vid den statliga beskattningen. Det går tveklöst och ha förståelse för att alldeles nyvalda riksdagsledamöter inte har klart för sig att när voteringsklockorna ljuder i riksdagshuset gäller det att snabbt ta sig till plenisalen och inta sin plats för att trycka på voteringsknappen. Men den förståelsen är svårare att uppbåda när gamla ärrade veteraner som socialdemokraternas gruppledare – ska ju föregå med gott exempel dessutom - Mikael Damberg fallerar. Här visste varenda också rätt politiskt ljummen person i landet att frågan skulle avgöras vid ett bestämt klockslag under eftermiddagen med votering om landets mest väl­beställda ska få ytterligare 250 kronor i månaden i skattesänkning från 2014, vilket den samlade oppositionen inte tyckte var något särskilt bra förslag eftersom det därtill också skulle betalas genom att regeringen tänker sig låna till finansieringen. Det är obegripligt att det schabblades så kring utkvittningen av den bortreste V-ledaren Sjöstedt och ännu mer svårförståeligt att gruppledaren Damberg och den rutinerade riksdagskollegan Carina Hägg i utrikesutskottet såsade där borta på ett på sin höjd halvviktigt internationellt möte i andrakammarsalen i andra änden av riksdagshuset när det började dra ihop sig till votering. Det som var uttänkt att bli en smäll på fingrarna snubba för regeringssidan blev i stället en svidande nässelbränna för oppositionen. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com (Publicerad i Gotlands tidningar 9 november 2013 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home