Saturday, April 06, 2013

Om Krugman, krisbekämpning och S-kongressens sysselsättningsmål som kräver ökad investeringskvot

Som framgår av en färsk Paul Krugman-krönika i NY Times har somliga inte lärt sig ett dugg av 30-talsdepressionen. Misstagen i dagens krisbekämpning i t ex eurozonen är bara ett av flera exempel på just detta. Läs: http://www.nytimes.com/2013/04/05/opinion/Krugman-The-Urge-To-Purge.html?smid=fb-share&_r=0 Robert Björkenwall PS. För att S nu – efter bl a jobbmålet på s-kongressen – att komma ur sitt dilemma/låsning med fastsurrandet (oklokt gjort nu av Magdalena Andersson) vid det finanspol. regelverket är att införa en kapitalbudget/investeringsbudget. Då slinker man ur den okloka låsningen och kan via Riksgälden låna upp för investeringar i infra, bostäder m fl samhällsnyttigt och den vägen lättare kunna förverkliga målet med “halverad” arbetslöshet. Men viktigt också att sysselsättningsgraden samtidigt upprätthålls och kanske även kan öka något som andel av arbetskraften.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home