Tuesday, February 05, 2013

S sjunker i opinionen och behöver en krisplan

Om Stefan Löfven och S som är nere på 29 procent – behöver en krisplan nu: S-ledaren Stefan Löfven – som nyligen firat ett år på sin post – har lyft Socialdemokraterna, har det sagts. Men ser man på mätningarna nu är Löfvens parti nu nere på den låga nivå Mona Sahlin presterade i valet 2010, alltså för S rekordlåga 30 procent. Två färska opinionsmätningar som kom första helgen i februari månad, den ena en sammanvägning av Novus av tre olika mätningar och den andra av Ipsos som bekräftar det. I den senare får S 29,8 procent och Moderaterna är största parti, på 32,3 procent. Men trots det höga stödet för M ser det mörkt ut för alliansen. KD och C får under riksdagens spärr på fyra procent. De två allianspartier som i dessa färska mätningar skulle komma in i riksdagen, M och FP, skulle få mellan 40 procent och 36. I Ipsos färska mätning får statsminister Reinfeldts M-parti och utbildningsminister Björklunds FP-parti högre stöd än S och MP. Det är oklart vilken typ av regering S vill bilda efter valet 2014, om partiet får chans. De två huvudalternativen är en ensam S-regering eller en S+MP-koalition. Att Vänsterpartiet tas med är det inte så stor sannolikhet för. Det skulle försvåra för S att träffa uppgörelser över blockgränsen. Och sådana blir nödvändiga om S ska kunna regera om siffrorna från opinionsinstitutens resultat skulle bli valresultat. Enligt dem kommer det högerpopulistiska Sverigedemokraterna, SD, att gå fram till nio procent. Det kommer att ge partiet en tiondel av riksdagens ledamöter och göra SD till det tredje största partiet i riksdagen. I grunden speglar det ett medborgarmissnöje med skillnaden mellan de två huvudalternativen är för liten i svensk inrikespolitik. Men eftersom ingen av de två i huvudalternativen vill ta i SD med tång så är SD otänkbar som del i ett regeringsunderlag. Det höga stödet just nu för SD aktualiserar behovet av granskning av den politik SD har. På det ekonomiska området är partiet för ett femte jobbskatteavdrag och vill, likt Moderaterna, genomföra det hellre än att skatten på pensionärernas inkomst sänks så att den blir samma som för löntagare vid samma inkomstnivå. Nu skiljer det flera tusen- lappar i månaden vid samma inkomstnivå till de förvärvsarbetandes fördel. I opinionsmätningar nu är de tre rödgröna partierna i minoritet i väljarkåren. Visserligen är de rödgröna större än de borgerliga som skulle komma över 4-procentsspärren och komma in i riksdagen om det vore val nu. Men om SD – vilket de gör i dryga åtta fall av tio - röstar med de borgerliga är de i majoritet. I Ipsos mätning för januari månad är de fyra borgerliga partiernas stöd högre än de tre rödgrönas, med reservation för att både Kristdemokraterna, KD och Centerpartiet, C, får under fyra procent (och därmed hamnar under riksdagsspärren). Det här som dessa opinionsmätningar visar är ett varningstecken för Löfven och Socialdemokraterna att de borgarna nu åter är större än Löfvens regeringsunderlag, enligt Ipsos opinionsinstitut. Om inget borgerligt parti vill stödja, eller regera med, Löfven skulle han inte kunna bli statsminister hösten 2014, som opinionsläget nu är. Det är dags för 29-procentspartisten Löfven i S att nu ta fram en krisplan i stället för den affärsplan han så ofta pratat om i början av 2013. S-kongressen i början av april 2013 i Göteborg – då S-partiets linje och politik ska läggas fast inför valet 2014 – lär knappast nöja sig med nuvarande väl försiktiga och vaga politiska linje om nuvarande svaga opinionsläge står sig också in i april månad. Dags för Löfven och de fyra i partiets ledningsgrupp att förstå allvaret! Annars blir det nog inget givet maktskifte hösten 2014,trots massarbetslöshetsläge och annat som borde tala för just Socialdemokraterna igen. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Dagbladet 5/2, Arbetarbladet i Helsingfors 4/2 m fl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home