Saturday, January 12, 2013

Överlever Centerledaren Lööf krisen och klarar partiet nästa vals riksdagsspärr?

Om C-ledaren Lööf Centerpartiets kris och kommande, möjliga valnederlag: Det svenska centerpartiet är sedan en tid tillbaka rätt lilla ute och ligger i mätning efter mätning bara strax över eller nära nog precis på den 4 procentsspärr som är ribban för representation i Sveriges riksdag. Det här är den värsta förtroendesmällen som partiet åkt på sedan kärnkraftsveket på 70-talet. Den unga partiledaren Annie Lööf uppvisar också personligen rekordlåga förtroendesiffror i olika mätningar. Lägg så till detta den färska krisen med Centerns förslag till nytt partiprogram som väkt partiledningens kritiker och fått olika politiska kommentatorer att undra om partiets allt vilsnare linje. Finns partiet alls kvar i Sveriges riksdag efter valet hösten 2014? Håller även detta – och inte bara Kristdemokraterna med ännu något lägre opinionssiffror än Centern – en gång så trygga folkrörelseparti på att helt tappa orienteringen i tillvaron? Krisen nu i början av januari med det på många punkter – fri invandring, bort med arvsrätten, rätt till månggifte, platt skatt etc - mycket anmärkningsvärda förslaget till nytt partiprogram tvingade partiledaren Annie Lööf att brådstörtat avbryta sin Thailands-semester och inkalla sin partistyrelse och sedan en snabb presskonferens för media. En presskonferensen där hon försökte “städa undan” det värsta i partiprogramgruppens förslag. Enlig Lööf när nu varken kravet på förändrad arvsrätt eller månggifte längre är aktuella. Och tydligen – men mera oklart här - heller inte förslaget om fri invandring till Sverige. Om åter annat – såsom om partiledaren fortsatt är för platt skatt (lika, låg skatt för alla inkomsttagare) eller ej – gav däremot pressträffen i Stockholm inget besked. Vi kan dock utgå ifrån att idéerna om fri invandring, månggifte och avskaffad arvsrätt som har sitt ursprung i partiets nyliberala Stockholmsfalang (Stureplanscentern allmänt kallad) för tillfället är förpassade till det runda arkivet. Men några lika glasklara besked från C-partiledaren Annie Lööf om att även de kritiserade förslagen om plattare skatt, slopad skolplikt eller (något “suddigt” avståndstagande här om) fri invandring också har fallit kom däremot inte på pressträffen. Sannolikt ska det tolkas så att näringsministern och C-partiledaren Annie Lööf (har själv en del av sin idémässiga bakgrund i Stureplanscentern) låter detta tankegods flyta runt i Centerpartiets just nu rätt stökiga idédebatt ytterligare en tid. Men många undrar om detta inte är att leka med elden. Så illa ute i opinionen som Centern redan är sedan tidigare. Partiet hänger redan sedan en tid tillbaka på gärdsgården och riskerar att ramla ur riksdagen i nästa val år 2014. Ett sådant parti har knappast råd att göra några misstag. Så särskilt populärt bland de kvarvarande kärnväljarna utanför Stockholms tullar är det knappast att kraftigt sänka skatterna (följden av en platt skatt) för höginkomsttagarna. Men efter pressträffen den 10 januari i Stockholm är många kommentarers tolkning att Annie Lööf har en ambition att fortsätta vrida Centerpartiet åt höger. Alltså att lägga sig till höger om Reinfeldts moderater. Hennes tidigare hyllande av Margaret Thatcher och hennes tidigare krav på avskaffad arbetsrätt, månggifte och platt skatt (motsvarar ett skattebortfall på 75 miljarder kr), samt det nära samarbetet med partiets “tokhöger” i form av bland annat den i näringslivets tankesmedja Timbro skolande C-riksdagsledamoten Fredrick Federley, talar för detta. Och strategin bakom den kursändringen? Rätt enkel egentligen. Först lät Lööf idéprogramgruppen plöja för högervridningen genom att ta två steg åt höger. Därefter, för att något stilla partiaktivisternas raseri, tog sedan Lööf under pressträffen den 10 januari ett steg mot mitten. Städade undan några punkter som stack ut värst; månggifte och avskaffad arvsrätt. Men annat står kvar och summan av kardemumman blir ändå att partiet har förflyttat sig ytterligare ett steg åt höger under Annie Lööfs ledning. Blir denna rörelse bekräftad när idéprogrammet behandlats av partiets beslutande organ, partistämman, gör Centerpartiet rimligen ett mycket stort misstag. Detta sökande efter Moderaternas högerväljare har nämligen hittills varit fruktlöst för både hennes företrädare Maud Olofsson och nu Annie Lööf. Ingenting tyder på att de kommer att välja Centerpartiet även om partiet rör sig ännu mer åt höger. Dessa väljare fortsätter snarare att lojalt rösta moderat, även om Fredrik Reinfeldt och Anders Borg på sitt vis odlar Moderaternas ytliga image av att vara ett allmänborgerligt parti som gillar “den svenska modellen” och just inte har några vassa högerkanter. Resultatet av allt detta blir då för Centerpartiet att det mesta riskerar att bli som hittills. Partiets traditionella väljare i gles- och landsbygd kommer i än högre utsträckning att känna att deras parti har övergivit dem. Några av dessa hemlösa väljare kommer sannolikt då att gå till soffan, andra till Moderaterna, ytterligare en grupp till Socialdemokraterna, kanske några till Miljöpartiet. Möjligen kan även Sverigedemokraterna komma att bli aktuellt för några besvikna före detta Centerpartiväljare. Annie Lööf riskerar därmed att bli den förste partiledare som i modern tid leder ett etablerat och gammalt riksdagsparti ut ur den lagstiftande församlingen i valet 2014. ”Timbrogruppens inflytande ligger bakom dagens osäkra situation”, skrev förre C-partiledaren Olof Johansson på SVT:s debattsida (10/1-13). Och han är inte ensam bland tidigare ledande C-politiker som tycker så. Och han är inte ensam. Också Norrbottens år 2012 avgångne landshövding och tidigare ledande C-politiker P.O Eriksson har fällt liknande kommentarer som Olof Johansson om sitt gamla partis nuvarande kurs. Men om det faktum att så profilstarka centerpartister och tongivande kommunpolitiker i partiet har den bilden av nuvarande C-kurs i partiet får nuvarande partiledning att tänka om och ompröva den kurs man nu är på väg att slå in på är mera oklart. Kanske det kommer först efter kommande riksdagsvals troliga valnederlag? Och först när nuvarande ledning i partiet har ersatts – också det sannolikt först efter valet 2014. Robert Björkenwall,robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home