Tuesday, January 08, 2013

Om den halverade krogmomsen och dess påstådda jobbeffekt

Det hoppades rimligen jämfota av glädje bland borgerliga debattörer när Statistiska Centralbyrån – på uppdrag av TT – häromdagen rapporterade att sysselsättningen i restaurangbranschen påstås ha ökat med 5 000 under det senaste året. Omgående drogs slutsatsen att denna ökning av sysselsättningen berodde på regeringens krogmomssänkning (5,5 miljarder kr). Men säkert? Nä, ingalunda. Detta kan man emellertid alls icke veta. Arbetslösheten har nämligen samtidigt ökat. Vi vet dessutom inte hur sysselsättningen hade utvecklas i branschen om denna sänkning aldrig hade trätt i kraft eller om pengarna hade används till andra, betydligt mer angelägna reformer. Men skulle – säkert vet vi inte alls - dessa 5 000 jobb vara en direkt följd av krogmomssänkningen, betyder det att varje nytt jobb kostade skattebetalarna över en miljon kronor (1,1 mrd per jobb). Detta eftersom reformen kostade drygt fem miljarder kronor. För dessa pengar skulle skattebetalarna istället kunna ha fått, säg, 10 000 nya lärare. Så usla resultat som den svenska skolan i olika internationella studier numera uppvisar – efter snart sju år med major Björklund som utbildningsminister – så borde dessa dryga fem miljarder i krogmomssänkning nog ha gjort större nytta om det i stället gått till skolan och satsning på kunskapslyft för de många arbetslösa som bara blir ständigt fler. /Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com/ PS. Har bekanta som t o m när de betalat med kort på krogen debiterats 25 proc. i moms, trots att momsen ju är halverad. En annan underlighet: omsättningen sägs ha ökat med 4,8 miljarder kr trots att momsen halverats i branschen. Har öl- och vindrickandet ökat så mycket på krogen??? Public service (radioekot i detta fall) borde källgranska bättre och inte vara så vidöppet för allehanda lobbyism! Men det tydligen inte SCB som räknar med att just 5 000 jobb skapades av krogmomssänkningen. SCB har bara levererat siffror om den totala lönesumman i branschen, som i sin tur bygger på skatteverkets kontrolluppgifter. Den som drar slutsatsen att jobben skapats - och att det skett tack vare momssänkningen - är branschorganisationen Visita (restaurangarbetsgivarna) och TT. Och som sedan – antalet jobb uträknade på lönesumman (också löneökningar väl?) – radioekot rapporterat vidare om utan någon som helst faktakoll och granskning av möjliga felkällor. Det är för slarvigt, svagt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home