Friday, March 11, 2011

Om s-ledarvalet av Juholt och en kommande kongress

Några observationer om en kommande kongress och ett nytt ledarval:

Håkan Juholt fyller definitivt kriteriet för en ledare att vara en god kommunikatör, och en bra debattör. Många uppskattar också hans raka sätt att förhålla sig till problem: de är något man ska ta tag i, inte sopa under mattan. Det litet ängsliga tassande kring vissa besvärliga frågor, som präglat partidebatten under senare år, är inte hållbart i längden. Vi behöver en partiledning, som vågar vara offensivt socialdemokratisk i stället för att oroligt jaga alla opinioner på en gång. Sånt leder bara till ängsligt sneglande på andra och en allmänt svajig politisk kurs.

Kongressmaterialet till kommande s-kongress 25-27 mars blev offentligt i den 9 mars. Bra innehåll? Nä, det är ett förvånansvärt tunt material. Partistyrelsens fokus för extrakongressen framstår därför i första hand vara valet av ny partiordförande och partiledning.

Kongressmaterialet“Ett Sverige för morgondagen” är endast ett underlag för diskussion. Det är uppdelat i tre områden; Vår omvärld, Vår politik och Vår organisation. Materialet är tyvärr väldigt utslätat och berör knappast de avgörande frågor som partiet har ett så stort behov av att stöta och blöta, diskutera och debattera för att komma fram till en samsyn som håller. Partiet borde – men är för ängsligt och utslätande i sitt kongressmaterialsnickrande – våga uppträda mera frimodigt än så här. Här har den nya ledningen en del att göra inför kommande kongresser och andra tunga partiarrangemang!

Partiprogrammet från 2001 ska revideras och ett förslag till reviderat partiprogram ska presenteras inför nästa ordinarie kongress. För det arbetet ansvarar programkommissionen. Under extra kongressen ska en omvärlds- och idédiskussion föras och den ska ligga till grund för partikommissionens arbete som drar igång nu under våren 2011.Lena Sommestad vore utmärkt som ordförande i programkommissionen. Hon är en av få ledande socialdemokrater som faktiskt tydligt och ärligt driver den ideologiska- och idépolitiska debatten.

En organisationsutredning ska även tillsättas under våren 2011. Den organisatoriska diskussionen vid extrakongressen ska vara ett viktigt bidrag och fungera som underlag till organisationsutredningens arbete. Men inga beslut ska fattas.

Det är uppenbart att partiets arbetssätt måste förnyas och mer av en reell öppenheten måste tillstånd. Partiet får aldrig mer hamna i dagens trista slutna situation som uppstått kring beredningen av förslaget till ny partiordförande. Men till slut kom ändå ett gott resultat ur valberedningens processande.

Att valberedningen sökt den kandidat som kan uppbåda det största förtroendet och stödet råder det inget tvivel om. När nu inte Nuder ville så blev det till slut Juholt som ville.

Nu står en sak tämligen klar. Socialdemokratin andas fräsch morgonluft igen med Håkan och Carin i spetsen. Det kan visa sig vara ett mycket gott val. Och Reinfeldt kan visa sig få en långt svårare debattmotståndare än han och m-strategerna räknat med.

På sätt och vis gör nu Håkan Juholt samma resa som en gång Göran Persson. Ingen av dem har sin politiska maktbas i Stockholmsregionens av somliga så kallade partiadel. Bägge är lite outsiders, med förankring och uppfostran i den arbetarrörelsetradition som doftar både Folkets Hus, röda fanor och massor av otvungna möten med folk i olika sammanhang. Och en god kunskap om Sveriges geografi och politiska landskap.

Traditionalisten Juholt plöjer fram i partiets breda mittfåra, utrustad med en packe flygblad under armen, sosserosen på kavajslaget och övertygelsen om att utveckling och jämlikhet är varandras förutsättningar. Och just så är det också. Ett gott val även för fackföreningsrörelsen.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Att såväl Östros som Damberg till slut blev utmanövrerade av Juholt – och de som stod och står bakom honom - kan visa sig bli början på något nytt och bättre för ett just nu lite modstulet, ängsligt och krisande socialdemokratiskt parti. Nu gäller det för Håkan Juholt och Carin Jämtin att formera ett nytt och bättre lag av rådgivare och politiska talespersoner runt sig som verkligen drar åt samma håll. Då kan det här bli riktigt bra till slut. Och på köpet får hela rörelsen lite ny energi och entusiasm som den så väl behöver just nu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home