Tuesday, December 07, 2010

Spännande seminariedag med arbetarrörelsens forskarnätverk

Några observationer:

Var 7 dec. på en heldag på ett välbesökt forskarseminarium i arbetarrörelsens forskarnätverk i gamla riksdagshuset om senaste valet, svenska folkets syn på välfärd och skatter, mediernas roll för politiska debatten m m. Umeåprofessorn och välfärdsforskaren Stefan Svallfors visade att svenskarna fortsatt är lika starkt för skattefinansierad välfärd och socialförsäkringar, sjukvård etc som tidigare. Det är klart hoppfullt och styrker inte alls det Mona Sahlin sa om skatterna och medelklassen (denna fåfänga jakt på medianväljaren i storstaden) på partirådet 4 dec.

Hade prof. Svallfors talar på partirådet den 4 dec. om sina färska siffror i sin välfärdsforskning och den fortsatt starka viljan av betala skatt för dess finansiering, hade nog Sahlin fått göra om sitt tal på partirådet och riva ett antal sidor i sitt talarmanus.

Svallfors forskning visar att tilliten och förtroendet för gemensamt finansierad välfärd via skatter är en stabil trenden stabil också nu 2010! Det stödet är också starkt även bland medelklassen etc . Faktiskt finns en svagt ökande trend här. Det var främst att S tappade sysselsättningsfrågan - kollapsen i jobbfrågan för S (kom redan 2006) som Svallfors m fl sa - och den svaga trovärdigheten i ledarskapet och om ekonomin samt bristen på ett eget projekt och tydligt alternativ som gjorde att socialdemokraterna gjorde ett så katastrofalt dåligt val 2010.

Intressant att flera andra forskare i väljarbeteende - jämte Svallfors - i efterföljande paneldiskussioner varnade för att inte stirra sig blinda på någon slags fåfäng jakt på medianväljaren i storstaden! - och låta det styra utformningen av s-politiken.

Det framgick även av vad statsvetaren Johan Martinsson, Göteborgs univ. och sociologidoktorn Klas Gustavsson från Lunds univ. sa på seminariet i gamla riksdagshuset.

S var, också enligt journalistikprofessorn Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet, usla på att sätta dagordningen och vinna media (svag gestaltning av sitt budskap), vilket gjorde att S heller inte vann valrörelsen. Strömbäck tog också ner den överhypade betydelsen av sociala medier. Dess roll är fortsatt ännu ytterst marginell - var så också i valet 2010. Bara 5-8 % hämtar sin info därifrån.

Så partiinterna kommunikationsnissars snack om dess sociala medier växande roll har ytterst lite med verkligheten att göra; generellt sett ännu år 2010. Men de behöver väl påstå det där för att få uppdrag?). Prof. Strömbäck hade också mycket intressant att säga om den ökade medialiseringen av politiken. (Huvudtesen: Politiken är mera beroende av media än media av politiken. Och detta kommer inte att minska fram över!

Men som sagt: ska socialdemokraterna vinna framtida val, behöver partiet återfå förtroendet i sysselsättningsfrågan, fått ett ledarskap som inte misstros och våga ha ett eget starkt, nytt projekt/berättelse som är fotad i folks vardag och som bär. Särskilt som kollektivt skattefinansierad välfärd och socialförsäkringar har fortsatt starkt, oförminskat stöd bland folk, så där har S vunnit, som flera av forskarna sa på seminariedagen.

Så läget är, menade flera i debattpanelerna, inte alls hopplöst för S - bara partiet kan får ordning på sin politik när det gäller sysselsättningen, vågar profilera sig så att skillnaderna blir större och märks (inte mindre!), får ett nytt trovärdigt ledarskap som väljarna åter kan tro på etc. Och S åter blir ett parti som vågar. Kul med en så givande och kunskapsrik dag för oss som ännu inte är "fullärda" och redan kan och vet allt.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. För övrigt kan noteas att prof. i ekon. historia Lena Sommestad åter gjorde bra ifrån sig i den avslutande paneldebatten om "hur påverkas arbetarrörelsens politik och strategier" av vad som framkommit på dagens olika forskargenomgångar. Hennes inlägg möttes av starka applåder i riksdagens andrakammarsal. Hennes aktier stärks för att hon borde kunna spela en viktig roll i socialdemokratin åren fram över!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home