Saturday, November 13, 2010

Observerat: socialdemokraternas extrakongress redan tidigt i vår en nödvändighet

Jag tror det är nödvändigt att nu - med tanke på det dilemma socialdemokraterna som parti nu hamnat i (med lame duck-ledning etc) - ändra direktiven även till kriskommissionens arbete. En tidig vårkongress - med val av ny partiledning - förutsätter att även kriskommissionsgrupperna blir klara med sina jobb lite snabbare än ursprungligen tänkt. Det är nog helt nödvändigt. Efter det snabba skott från höften som Sahlin avlossade när alla ska ställa sina platser till förfogande är det nu nödvändigt att personvalen måste klaras av så snart det över huvud taget är möjligt, eftersom en segdragen process i de frågorna annars kommer att lägga en död hand över verksamheten i övrigt.

Men låt oss vara realister: personvalen, framför allt partiledarvalet (och här krävs nu ett byte efter allt som skett!), innebär i praktiken också ett val av politisk inriktning (påverkar innehållet i politiken). De personer, vars namn nu yr omkring i debatten, har rätt skilda åsikter i sådana centrala frågor som den ekonomiska politiken, skattesystemet och det möjliga skatteuttaget, jobben, regelverket för de privat drivna delarna av den offentliga sektorn och EU-politiken. Så också därför krävs nu,rimligen, att det även sker en ändring i direktiven till kriskommissionen och och att de nog nu nödgas arbeta lite snabbare. Men sedan kan man ju undra: har de mot den bakgrunden rätt sammansättning och en till alla delar "rätt och nog kompetent" ledning i alla grupper som ingår i det här kriskommissionspaketet!? Det kan man inte undgå att fundera över... så en extra kongress redan i februari-mars är nog nu det mest rimliga, skulle jag tro.

/Robert björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. När det gäller ledarskapet så krävs rimligen - efter rekordförlusten och ledarkrisen - en person i mitten av partiet som sedan har förstånd att balansera och vikta politiken så att såväl höger- som vänstersidan blir rimligt nöjda. Om inte så blir fallet, är socialdemokraterna som parti dömt att vara 5-8 proc mindre än det annars skulle kunna vara.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home