Wednesday, October 20, 2010

Järnvägens problem länge kända men åtgärderna fortsätter att dröja

(Publicerad i bl a Dagbladet 23 oktober 2010)

Observerat om svenska järnvägens långvariga problem som inte åtgärdats:

Per Unckels förslag häromdagen - apropå förra vinterns tågkaos - om regelbundna krisövningar samt bättre planering, kontroll och underhåll är därför bra, liksom planerna på fler snöplogslok och avisningsdepåer.

Men det räcker inte långt. Inte alls. Särskilt som han därtill är så försiktig i sin kritik av vad som tillåtits gå så fel inom järnvägstrafiken.

”Vi har ett uppdrag att jobba med trafiksäkerhet först och det är precis vad SJ gör”, sade nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, m, i en kommentar till det senaste kaoset kring svenska tågtrafiken. Visst, visst.

Inget finns att invända mot att säkerheten nu tas på allvar. Men nog borde det i uppdraget ingå att trafiken ska vara säker också i den meningen att tågen faktiskt går. Hela det senaste året har det varit väldigt mycket av stillastående – och olyckstillbud.

Det plötsliga stoppet av 25 tåg fredagen den 15 oktober var knappast följden av ett konsekvent och långsiktigt säkerhetsarbete. I stället var det ytterligare en påminnelse om den kortsynt dumhet som råder inom den svenska järnvägstrafiken sedan bolagstänkande och vinstintresse (med suboptimerings förbannelse och där just ingen tar ansvar för helheten utan bara för sin "egen kiosk") har blivit viktigare drivkrafter än driftsäkerhet och punktlighet.

Den omedelbara förklaringen till förra fredagstvärbromsningen, eller nödstoppet, var det olycksdrabbade tåget i Norge för ett par veckor sedan. Samt den undersökning av 3 000 hjul som SJ genomfört sedan dess och som visade sprickor i två.

Men om oron efter Norgeolyckan – orsakad av sprickbildning i hjulen – var så stor borde väl Intercity-tågen tagits ur trafik omgående. Om SJ:s säkerhetsmedvetande är så stort som statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd påstår hade hon behövt säga att "trafiksäkerhet först ..är precis vad SJ gör". Jo tjenare.

Sanningen är ju att det handlar om åratal av eftersatt underhåll och andra brister i tågverksamheten. Det må sedan gälla lok som inte klarar full belastning under varma sommardagar eller att det saknas snölok och annan kapacitet för att hålla spår och växlar snö- och isfria. Per Unckel,f d moderat politiker och nu landshövding i Stockholm, överlämnade måndagen den 18 oktober ett betänkande om förra säsongens snökaos (brist på snötåg, otillräcklig kapacitet för avisning av lok och vagnar, växlar som fryser etc).

Drygt 80 000 förseningstimmar i vintras innebar en fördubbling mot tidigare. Det kan ställas i relation till kraftigt minskade investeringar 2008–2009. Enligt en KTH-studie (forskaren Westerlund intervjuades i TV4 den 18/10) har vi ett underhållsberg på 8 miljarder kr som borde åtgärdats stegvis med början för flera år sedan. Och det ansvaret fallet på den förra såväl som på den nu sittande nya Reinfeldt-regeringen.

I senaste numret av läsvärda magasinet Filter granskas järnvägssatsningar i Europa. Svenskarna var för snart 20 år sedan omåttligt stolta över X2000. OK då, men i dag är det inget att skryta med. X2000-tågen kärvar, övriga Europa har dragit ifrån och gjort det rejält, både när det gäller hastighet och punktlighet.

I Spanien investeras 80,5 miljarder euro fram till 2020 på höghastighetslinjer. I Tyskland köper man 300 nya tåg för 30 miljarder euro och bygger nästan 40 mil höghastighetsbanor. I Frankrike satsas 85 miljarder euro de närmaste tio åren, mot blott sju miljarder euro i Sverige. Varför är finansminister Anders Borg så snål med järnvägssatsningar?

Lägg så till detta så det eftersläpande underhållsberget på - enligt en KTH-studie från i fjol somras - 8 miljarder kr som också är en viktig förklaring till växande problem för svensk tågtrafik och dess ökande svårigheter att komma fram i tid, eller ibland inte alls.

Med lite återkommande krisövningar, några fler snölok och lite allmänt snack om trafiksäkerhet kommer man inte långt om underhållsberget på 8 miljarder kr inte åtgärdas och nya järnvägsinvesteringar lyser med sin frånvaro.

När börjar socialdemokraterna att på allvar göra politik av detta? Börjar attackera regeringen Reinfeldt för att man är för passiv och gör för lite, dessutom alldeles för sent.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home