Thursday, December 25, 2008

Växande och orättvisa skatteskillnader och en kommunsektor som blöder

Dagbladet i Sundsvall 24 december 2008 m fl

Växande skatteskillnader och kommuner som blöder

Enligt Skatteverkets nya tabeller växer skatteskillnaden mellan löntagare och pensionär­er ytterligare vid årsskiftet.

Ska man vara förvånad? Nä, inte med en politik som nu bedrivs i landet.

För en genomsnittspensionär med måttliga 13 000–14 000 kronor i månadsinkomst i uppskjuten lön (= pension) ökar skillnaden med över tio procent.

Hon eller han betalar nästa år cirka 700 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. Rätt långt från tank­en att alla ska betala samma skatt för samma inkomst, eller hur?

Självklart är detta otillständigt orimligt och orättvist och beror på regeringens så kallade jobbskatteavdrag. Ett falskspel för att dölja att man är ute efter att öka skatte­orättvisorna i samhället på ett sätt som jag knappast tror folk i gemen vara klara över vid valet 2006.

Men pension är uppskjuten lön och borde så också beskatt­as, alltså enligt samma skattesats som en arbetsinkomst på motsvarande nivå.

Dock har varken regering ­eller tyvärr inte heller s-oppositionen (mer än delvis) orkat leverera något sådant förslag.

De skattelättnader för pensionärerna som hittills presenterats i den vägen är alldeles otillräckliga. Kraven på rättvisa och jämlika skatter kommer att bli en allt viktigare i takt med att valåret 2010 närmar sig.

Noterar samtidigt en annan sak som rör allas vår gemensamma trygghet och välfärd.

Enligt en färsk opinions- mätning som fackförbundet SKTF nyligen presenterat så anser sex av tio svenskar vill att stat­en ska tillskjuta kommuner och landsting mer pengar. Bara 23 procent vill istället för höjda bidrag att kommunerna ska spara i ett läge när Sverige kris­ar och den dolda sidan av krisen – kommunernas ekonomi – blir allt mera uppenbar för allt fler.

Resultatet är knappast överraskande. Kommun efter kommun tvingas nu till stora neddragningar och skattehöjningar för att få plus och minus att gå ihop. I stället för att satsa på vården och skolan – som utlovat i valrörelsen – skickas anställda hem. Dock kommer regeringen att tvingas höja de generella statsbidragen senast år 2010. Då är det ju dessutom valår...

Bättre hade varit om den gjort det redan nu i stället för att gödsla bort 15 miljarder kronor på generella arbets­givareavgiftsänkningar som har usel träffyta i krisbekämpningen.

Höjda statsbidrag till kommunsektorn blir en annan central politisk fråga under 2009 och ju närmare valdagen vi kommer – med kanske uppåt tio procents öppen arbetslöshet.

Eller rent av ännu lite mer.

Robert Björkenwall,

frilansjournalist,före detta mångårig presschef i Seko

0 Comments:

Post a Comment

<< Home