Saturday, May 16, 2015

Kort om brittiska valet och problemen för europeisk socialdemokrati i stort just nu

Om några kärnbasfakta om varför det brittiska valet gick som det gick: Det sägs alltid i snabba eftervalsanalyser somt som är närmast PR-snack (= klatschiga oneliners etc), allehanda ytlig snömos eller vädras rena fördomar – som nu senast t ex att brittiska Labours kopplingar till fackföreningsrörelsen och att Labour-ledaren inte var att lita på. Ok, det tillhör väl närmast standardrepertoaren hos somliga som ofta brukar efterfrågas för kommentarer. Men ökar sånt förståelsen för varför det gick som det gick i t ex det brittiska valet den 7 maj? Tror inte det. Det var snarare en kombination av ett ganska omfattande drev i många brittiska media mot Miliband som person och om att en ev. Labour-regering skulle bli farligt beroende av SNP-nationalister, 39 av 40 tappade skotska Labour-mandat till SNP, proteströstande ex-Labourväljare som i vissa valkretsar rösta på Ukip och uppmaningar (bl a i 50 valkretsfall i Daily Mail) och konkreta råd om att taktikrösta på Tory (särskilt bland många tidigare Libdem-väljare; partiet rasade ner till 8 mandat) i tidigare starka Lib.dem-valkretsar som gjorde att Tory (gick bara fram 0,8 % i väljarandel) kunde öka med 24 mandat och vinna egen majoritet medan Labour gick fram mer procentuellt (ca 1,2 % i väljarandel) men ändå tappade 26 mandat och förlorade kampen om regeringsmakten. Det brittiska valsystemet i kombination med faktorerna ovan gjorde att Tory med blott 37 proc. av väljarrösterna bakom sig ändå kunde få egen majoritet i parlamentet. Det gäller nog i det här häradet som orsakerna till utfallet i brittiska valet ska sökas. Sedan tror jag att europeisk socialdemokrati i stort – som ofta agerar valhänt och lite vilset – kan dra en och annan lärdom av det senaste brittiska och, för den delen, även av de finska soc.dem.partiets riksdagsvalmisslyckande i april, då de bara blev fjärde största parti i nya riksdagen. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com PS. Som framgår av bl a denna artikel i brittiska kvalitetstidningen Independent är brutala nedskärningar nu att vänta för de allra fattigaste i Storbritannien. Det här ska nog ses som tyvärr förväntad konsekvens av det brittiska valet den 7 maj. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/david-cameron-has-put-the-millionaire-iain-duncan-smith-back-in-charge-of-poor-people-here-are-11-reasons-why-people-are-worried-10240004.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home