Friday, February 20, 2015

Intressant försvarssamarbete med Finland - bättre än Nato-medlemsakp

Intressant nyhet i Finlandshuset i Stockholm 17 februari om att Sverige och Finland ska börja planera för att vid en krissituation eventuellt kunna bistå och föra krig tillsammans. Det är en förändring av historiska mått – inte sedan upptakten till andra världskriget har ett så nära militärt samarbete mellan de två länderna skisserats, som nu skedde i en färsk, gemensam försvarsrapport som offentliggjordes i Stockholm. Nyheten levererades av försvarsministrarna Peter Hultqvist från Sverige och Carl Haglund från Finland vid ett seminarium som arrangerades av Folk och Försvar och Finlandsinstitutet i Stockholm tisdagen den 17 februari 2015. I Finland hade den här nya försvarslinjen tidigare under tisdagen den 17 februari förankrats i riksdagens försvarsutskott och i Stockholm vid ett möte i utrikesnämnden. Samförståndet mellan länderna är ingen formell försvarsgaranti – men ger ändå en möjlighet att samverka om bägge länderna så vill. “Genom att planera för olika krisscenarier så skapar vi förberedelser för att använda dem i en given situation. Om vi sedan ska använda detta är ett beslut som får fattas på regeringsnivå i det läget och konfirmeras av riksdagen i respektive land”, förklarade Sverige försvarsminister Peter Hultqvist, s. Finlands försvarsminister Carl Haglund lyfter för sin del fram att genom det här samarbetet så bygger vi “alltmer upp en förmåga där vi vet hur den andre arbetar i olika typer av kriser, och den värsta av kriser är ett krig. Det är ett viktigt besked att vi genom gemensamma truppstrukturer bygger upp en förmåga” - och som i sin tur “höjer tröskeln” (Hultqvists konstaterande) för eventuella angripare. Men några fasta och tydliga besked om vad det här innebär i förhållande till ex.vis kommande försvarspolitiska beslut i Sverige regering och riksdag får vi vänta på tills den försvarspolitiska inriktningspropositionen kommer i slutet av april och även vad som i kommande vårbudget sägs om försvarsanslaget och dess troliga (oklart hur stor) uppräkning för närmast överblickbara närtid. För närvarande satsar Sverige 1,1 procent av landets BNP (= 45 miljarder kr) årligen på försvaret. Finlands satsar motsvarande 1,2 procent av landets BNP årligen på sitt försvar medan Norge och Danmark lägger motsvarande 1,4 procent av BNP på försvaret. Om Sverige skulle satsa lika mycket som Norge och Danmark på vårt försvar så skulle det motsvara en årlig försvarsbudget på cirka 50 miljarder kr, alltså runt 5 miljarder mer än nuvarande försvarsram. ---------------- Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home