Wednesday, July 17, 2013

Vårdens resurskris löse inte av några naiva jumbo mumbo-styrsystem importerade från industrin

Nu i sommar har det åter – för vilken gång i ordningen? – visat sig att det åtskilliga håll i landet råder kris inom sjukhusvården – och att resurserna inte räcker till. Så t ex ansåg nyligen en moderatfärgad ledarskribenten i Svenska Dagbladet att sjukvården borde lära sig av industrin hur man använder sina resurser effektivt. Jo tjenare. Här har vi uppenbarligen en som inte riktigt hängt med i svängarna. Skribenten verkar nämligen helt ha missat att det är just detta “kopierande” till en i grunden behovs- och inte marknadsstyrd verksamhet som man hållit på med sedan 1990-talet. New Public Management, NPM, var då naiva lobbyisters och beslutsfattares frälsarkrans som skulle lösa välfärdssektorns resursproblem. NPM byggde just på den helt felaktiga idén att sjukvård, skola och omsorg skulle bli mycket mer effektiva genom att ta efter näringslivets arbetsmetoder. I dag är kritiken mot NPM närmast förintande. Det här marknadssimulerade styrsystemet skapade helt fel sorts styrstimulanser och som lett till helt fel sorts prioriteringar med hänsyn till vårdbehov och pedagogiska krav. NPM har nämligen lett och leder - tvärt emot intentionerna – till för mycket administrativt arbete och tar avgörande viktig läkar- och sjukskötersketid från vården ochh omsorgen. Dessutom har den inte minskat utan snarare ökat resursbehoven. Visst ska vård, skola och omsorg skötas effektivt. Men det som är effektiva metoder i varuproduktion är det inte med automatik i produktion av i grunden behovsstyrda vård- och omsorgstjänster, tjänster där den inneboende logiken säger att de ”mjuka” värdena och mänskliga hänsynen spelar en helt annan roll. En annan viktig skillnad är dessutom att industrin kan effektivisera genom att ersätta människor med teknik, något som inte alls på riktigt samma sätt låter sig göras inom t ex vård och omsorg. Följaktligen måste kostnads- och vårdkvalitativt bra system inom sjukvården måste utformas med utgångspunkt i det som är sjukvårdens roll och sjukvårdens villkor. Inte utifrån de villkor som gäller inom industrin eller andra liknade verksamheter. Ett vet vi med säkerhet: växande krav och behov kräver ökade resurser om inte kvaliteten i de vård- och omsorgstjänster som annars är möjliga att erbjuda. Och detta oavsett hur effektivt personalen än arbetar. Den som tror något annat lurar bara sig själv och försöker föra sin omgivning bakom ljuset. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home