Thursday, May 16, 2013

Åkeribranschen i stort behov av en reglering

Åkeribranschen behöver regleras Reportagen om åkerinäringen i SVT:s Uppdrag granskning nu i vår var lika upprörande som avslöjande. Utländska chaufförer utnyttjas hänsynslöst med usel betalning och dåliga arbetsvillkor. Vissa oseriösa åkerier använder systematiskt chaufförer från andra EU-länder med F-skattsedel. Syftet är att runda kollektivavtalen och sänka lönekostnaderna. Stoppa lönedumpningen En av dem som visat engagemang i frågan och vill stoppa lönedumpingen är Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. ”Regeringen borde omedelbart skärpa reglerna för inrikestrafik och reglerna i yrkestrafiklagen om gott anseende, så att bara seriösa företagare får trafiktillstånd”, säger Sjöstedt. Han kräver även ett stopp av falska egenföretagare med F-skattsedlar. ”De är egentligen inte är några egna företagare utan utnyttjas bara för att slippa betala skatt och inte behöva erbjudas riktiga villkor i Sverige”, framhåller Sjöstedt med rätta. Även Socialdemokraterna har reagerat. Ett batteri med åtgärder krävs nu för att få stopp på oredan och geschäftet i åkerinäringen. ”I Holland finns sedan 35 år tillbaka en lag om krav på anställning - ´eis van dienstbetrekking´ - som innebär att det endast är tillåtet för ett åkeri att använda sig av personal som har en fast anställning, kör åkeriets egna lastbilar och omfattas av gällande kollektivavtal. Vi vill att samma eller liknande bestämmelser införs också i Sverige”, säger S-ledamoten Leif Pettersson i riksdagens trafikutskott. Nej från borgarna Tyvärr har dock trafikutskottets borgerliga majoritet hittills sagt nej till alla sådana regleringar av en näring som håller på att helt gå över styr. Frågan ska dock upp för en ny diskussion 16 maj. Återstår att se vad det leder till. Hittills har den i regeringen ansvariga infrastrukturministern Catarina Elmsäter Svärd (M) vid ett flertal tillfällen klargjort att hon minsann inte tänker vidta några åtgärder. Hon har i tidigare riksdagsdebatter sagt sig vara emot ”särreglering för en specifik bransch” och att det ”är positivt att arbetstagare utnyttjar den fria rörligheten”. Ofattbart naivt eftersom det betyder en fortsatt snabb utslagning av seriösa, svenska åkare. Ofattbart och ansvarslöst är vad som bäst beskriver tillståndet inom åkerinäringen just nu. Även Moderaterna borde se faran med en hel näring som går helt över styr om den nuvarande utvecklingen fortsätter. Seriösa företagare drabbas Svenska jobb och seriösa åkeriföretagare drabbas hårt av en helt oseriös och råbrutal underbudskonkurrens. Förslagen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om en reglering av nuvarande anarkistiska tillstånd är högst rimliga. Det handlar inte om att stoppa den fria rörligheten i EU utan om att se till att den fungerar under socialt acceptabla och konkurrensmässigt rimligt rättvisa villkor. Och i det ligger att vi måste se till att alla – svenska som utländska förare - som kör tunga fordon längs de svenska vägarna har anständiga arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner samt att trafiksäkerheten inte åsidosätts genom fusk med trafikjournaler och annat. Det är dags att sätta stopp för nuvarande anarki i åkeribranschen. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Gotlands tidningar 16 maj 2013 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home