Monday, May 13, 2013

Skatter, dopade branscher och behovet av en mera frimodig politisk diskussion

Om skatter och dopade branscher och att det nu är dags för S att våga bli lite tydligare: Lägger vi ihop dem – ROT och RUT, den sänkta restaurangmomsen, ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften, ersättningen till dem som tar emot Fas 3-are och kostnaderna för alla bidragsjobben – så hamnar vi en bit över 50 miljarder. Snacka om bidragsdopade branscher! Och därtill med ytterst begränsade effekter vad gäller att få ner nuvarande ungdoms-, långtids- och generella massarbetslöshet (= över 8 % av arbetskraften) till mera rimliga nivåer. Det här högst troligt att dessa 50 miljarder skulle göra större nytta om de i stället satsades inom skolan, äldreomsorgen och sjukvården. I form av höjd kvalitet och att ge fler jobb och de fler händer i välfärden som den så väl behöver. Dags för S att börja prata skattepolitik och hur skatterna bäst kan och bör användas! Dags också – med Sverige nu rekordlåga statsskuld – att nu våga säga att i stället för fortsatta amorteringar på statsskulden nu låta de frigjorda miljarderna i stället gå till investeringar i en bättre trafikinfrastruktur, påbörjad upprustning av miljonprogrammets bostäder och satsningar på energieffektiviseringar. Rätt gjorda skulle det kunna ge minst 100 000 nya jobb, som bl a LO-ekonomerna visat. Det vore tacknämligt och bra inför kommande valrörelse om allt detta kunde komma redan i höstens S-budgetmotion i riksdagen. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home