Friday, May 24, 2013

Nä, inte kan friskolekommitténs klena produkt få godkänt

Tyvärr är det bara att konstatera att friskolekommitténs klena slutprodukt inte kan få godkänt. Främst därför att den helt "rundar" huvudproblemet med det fortsatt naivt, vilda västernlika regelverket som i stort sett tillåter vem som helst att öppna och driva privatskolor med stöd av skattepengar (skolpengsystemet). Notera vad Expressen på ledarplats 24/5-13 skriver helt korrekt: “Oordning av vilda västern-mått utmärker friskolesystemet, trots att det har mer än 20 år på nacken. Ty allianspartierna och Miljöpartiet har försvarat systemet med fundamentalistisk frenesi. Socialdemokraterna, å sin sida, har tassat försiktigt i sin kritik, rädd att stöta sig med breda väljarsegment. Den djuplodande kritiken har kommit från Vänsterpartiet - som i ett internationellt perspektiv dock är högst mainstream i sammanhanget.” ..."vägen till målet - en skolpolitik som sätter kvalitet och likvärdighet i första rummet - är fortfarande alarmerande lång". Bra, Expressen! http://www.expressen.se/ledare/flummiga-forslag-fran-friskolekommitten/ Tyvärr, icke godkänt för friskolekommitténs slutbetänkande. Trist att se att socialdemokratin fortsätter att fega och nu ställt sig bakom denna svaga slutprodukt, om också med ett särskilt yttrande om det kommunala inflytandet. Vad det nu kan vara värt i sammanhanget. Troligen inte mycket. Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home