Thursday, December 22, 2011

Bildt, Schibbye och Persson i Etiopien och journalister som hindras att göra sitt jobb

Observerat om Carl Bildt, fallet Schibbye och Persson och journalister som hotas när de försöker göra sitt jobb:

Antalet journalister som gripits har fördubblats mot föregående år. Enligt människorättsorganisationen Reportrar utan gränser har 66 journalister dödats och över tusen frihetsberövats under år 2011. Rapporten beskriver 2011 som mycket oroligt.

Enligt organisationen var de farligaste platserna under 2011 att arbeta Kairo i Egypten, Misrata i Libyen och Khuztardistriktet i den pakistanska provinsen Baluchistan, där Al Quida anses ha ett av sina starkare basfästen.

Det finns skäl att påminna om detta nu när domen i Etiopien mot de svenska frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson med rätta debatteras flitigt i medierna. Domen är en tragedi för den gränslöst granskande journalistiken, men rimligen så också för den dryge, och tidigare som styrelseledamot i Lundin (verksam i bl a Ogadenprovinsen) för Carl Bildt. Utrikesminister Bildt, m, kan nog inte komma ifrån att den här domen i diktatoriskt styrda Etiopien mot Schibbye och Perssons försök att närmare granska bl a just Lundins/African Oils aktiviteter där i regionen är en katastrof för hans del.

Svenska utrikesdepartementets och Bildts flitigt brukade ”tysta diplomati” har visat sig vara tandlöst oduglig i det passivt agerande försvaret av den svenska pressfriheten. Två journalister sitter följaktligen nu fängslade för att de försökt granska en svensk bolagsgrupp vars affärsmetod är brott mot mänskligheten, en råvarukoncern som Bildt själv varit med och rådgivit och burit styrelseansvar i bara kort innan han blev utnämnd till utrikesminister av Fredrik Reinfeldt.

Vi vet att Carl Bildt fortfarande satt i styrelsen när Lundingruppen påbörjade sin etablering i Ogaden. Vi vet att Carl Bildt ljuger när han hävdar sig varande icke vetande om dess aktiviteter där, via Lundin-anknutna Africa Oil.

Oavsett hur man värderar det moraliskt problematiska med att Sveriges utrikesminister heter Carl Bildt, borde blotta misstanken om att han har ett personligt ansvar för det som nu hänt vara en skamligt stor belastning för Fredrik Reinfeldt. Och än mera så om det nu därtill visar sig att Schibbye och Persson riskerar att hamna i långvarigt fängsligt förvar i Addis Abeba i Etiopien innan de möjligen blir benådade och fria i förtid.

Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home