Wednesday, October 12, 2011

Partiledardebatten den 12 oktober - Juholt gjorde en stark insats

Observerat och värderat:

Men tanke på den press som Juholt är utsatt för så var han mycket bra i partiledardebatten i riksdagen den 12 oktober. Reinfeldt var ur balans, han blir uppenbarligen klart störd när han utmanas hårt!

Bra gjort av Juholt att han orkade vara så offensiv i detta läge. Särskilt med tanke på att han i detta sitt så utsatta läge nog inte haft så mycket stöd och hjälp av ett just nu rätt vilset fungerande kansli och sannolikt nödgats sköta sina förberedelser inför debatten praktiskt taget helt själv. Starkt gjort att då orka samla ihop sig som Håkan Juholt gjorde!

En starkt insats i debatten var därtill rimligen hans enda chans – ihop med ett för honom positivt besked rörande åklagarens utredning om hans boersättnings-tabbe – att överleva som s-partiledare. (Åklagarens utredning om det här är väl klar först om några veckor?)

Verkligheten där ute för vanligt folk inför den här partiledardebatten är ju att Reinfeldts politik varken gjort att arbetslöshet eller utanförskap har minskat. I stället har antalet unga som förtidspensioneras ökat med 37 procent och Fas 3 är i dag en större arbetsgivare än Volvo

Möjligen borde Juholt på den här punkten ha kunnat köra ännu lite hårdare med massarbetslösheten (8% öppen arbetslöshet). Kunnat jaga Reinfeldt mer för med siffrorna om den växande långtidsarbetslösheten, att sysselsättningsgraden faktiskt inte ökat alls mellan 2006och 2011. Alltså att andelen vuxna svenskar i arbetskraften - förvärvsfrekvensen - är fortsatt låga 67 procent, nu som år 2006. Lite av detta kom upp först i Juholts replikväxling med utbildningsministern och fp-ledaren Jan Björklund i den andra fiolroll han kom att spela i den här partiledardebatten.

Men som helhet en imponerande stark insats av den i media så hårt trängde Håkan Juholt.

Men för framtiden – oavsett om Juholt eller möjligen någon annan är S-ledare då – så måste en valvinnande s-opposition kunna ge ett trovärdigt svar på följande tre jobbfrågor inför valet 2014:

Varför ska det vara omöjligt att låta 50 000 långtidsarbetslösa få ett jobb inom kommuner, landsting och ideella organisationer (social arbetsmarknad) under villkor som fack och arbetsgivare kommer överens om?

Varför ska det vara omöjligt att garantera varje ung människa under 26 år rätt till ett jobb, en aktiv åtgärd eller en utbildning, inom en månad efter att ha anmält sig arbetslös?

Varför skulle det vara omöjligt att - på några års sikt - pressa tillbaka den öppna arbetslösheten ner under tre procent?

Saknade det här i partiledardebatten den 12 oktober. Klarar inte S att trovärdigt börja svara på de här tre frågorna, så förtjänar, menar jag, S inte att vinna nästa val hösten 2014! Men just nu måste - i ärlighetens namn - konstateras att socialdemokraterna som parti är för "svajigt" och brister i självförtroende och program för att kunna sägas vara helt regeringsfäigt. Det måste man se till att bli senast till våren 2013 (jfr partikongress i april 2013) för att en reell chans att vinna valet i september 2014. Annars blir det inte åtta utan tolv år med Reinfeldt!

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;
http://rbjorkenwall.blog.spot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home