Sunday, June 20, 2010

En reklambroschyr utan större substans om ett Sverige som håller på att klyvas

På statens bekostnad - lagom till Landsbygdsrikdagen i början av maj månad - lät näringsministertrycker Maud Olofsson trycka upp ett reklamhäfte med 156 punkter om vad regeringen gjort för att förbättra för landsbygden. Här finns allt från avdrag för hushållsnära tjänster som främst används i storstadsområdena till vårdnadsbidrag som inte har med regional utveckling att göra med. EU:s strukturfonder och regioonal utvecklingsplanering som knappast är regeringsinitiativ är också med. Dessutom kryddas hela anrättningen med litet allmänna formuleringar om uppföljningar av diverse åtgärder. Substansen går minst sagt att ifrågasätta.

Lägg så till detta att det praktiska utfallet är att de regionala klyftorna ökar. Och det är inte särskilt konstigt. Regeringen tillåter ju en avveckling av statliga jobb som tidigare utlokaliserats. Nya statliga bolag förläggs till storstäderna. Allt detta sker medan Maud Olofsson talar om landbygsglasögon. Om hon har dem på sig så sitter de sannolikt bak och fram. Och då blir det som det blir, helt felfokuserat. Inte undra på att allt fler väljare överger henne och hennes parti.

/Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home