Monday, June 14, 2010

Kort om en kanonfin studieresa till Norge

Återvände sent torsdag kväll den 10 juni från en kanonfin och ytterst givande studieresa under ett par dagar i Oslo. En av topparna var det sakpolitiskt mycket upplysande och intressanta samtalet i Stortingen med stortingspresident Martin Kolberg om regionalpolitik, svenska resp. norska valrörelser och rödgrönt samarbete,hur europeisk och delvis även nordisk socialdemokrati "new labour-ifierats för mycket etc. Fint samtal om välfärds- och arbetslivsforskningen med bl a forskningschefen Jon Erik Dolvik om välfärdssamhället och om inkluderande arbetsliv, och syftet bakom de statliga NAV-kontorens tillkomst i varje kommun (bara en dörr in till myndighets-Norge för arbetslösa, arbetsskadade, långtidssjuka etc) med utredaren Liv Sanne på LO resp. statssekr Gina Lund (utsedd till Norges "mäktigaste kvinna i politiken) som några av topparna på programmet.

Men egentligen var allt - även samtalet med statssekr. Hege Solbakken på region- och kommundep. som är centerpartist men inte av Maud Olofssons nylberala sort också var givande och gav många goda uppslag om hur en offensiv regionalpolitik kan "rattas" på bästa sätt. Bara det att de har en särskilt statsrådsgrupp som ansvarar för detta var intressant ta med sig hem till Sverige.

Med Martin Kolberg hann vi även värdera SCB-sifforna (partisympatimätning inför svenska valet) och vad de betyder för våra chanser att vinna valet och för den fortsatta valstrategin. 33,8 % är väl inte lysande men vi får inte falla ner mer!

Stortingspresident Martin Kolberg är därtill också en stark ideolog och gillar alls icke att socialdemokratin "new labour-ifierats" som mycket som den gjort. Men nu har detta nått vägs ände, ansåg han.

Och tänk att forskningsstiftelsen FAFO - med goda sociologer, ekonomer och statsvetare etc - lyckas så bra med att "rulla runt" en verksamhet på 100 mille (90 % projektintäkter) varje år med välfärds- och arbetsmarknadsforskning m m som står arbetarrörelsen nära och ändå har gott rykte i forskarvärlden i stort. Det har inte vi klarat, trots vår storlek! Varför kan man undra och grubbla länge över.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home