Thursday, March 04, 2010

Städavdraget, tågkaoset, fordonsindustrin och framtiden

Observerat och värderat:
Städavdraget, tågkaoset och svensk fordonsindustri

I media har den senaste tiden rullat en rätt märklig diskussion om hushållsnära städtjänster. Delvis efter en smart lobbykampanj från arbetsgivareorganisationen Almegas sidal, delvis sannolikt också styrd av egenintresset bland journalister i Storsockholm som nog själva gärna nyttjas skatteavdraget för städning i hemmet. Det vore intressant att få se en mediegranskning av hur många och vilka
journalister i Storstockholm som nyttjar denna av alla skattebetalare gemensamt subventionerade förmån. Frågan är: när kommer den och vem gör den?.

Däremot har det, så här långt, varit klent beställt med att plocka fram de mera seriösa analyser som också finns och som visar att Almegas lobbyprodukts siffror är kraftigt uppblåst. Sannolikt handlar det i denna skattesubventionerade bransch (sedan 1 juli 2007) om en på sin höjd fördubbling av de motsvarande knappa 500 helårsjobb (inte antalet deltider) år 2008 till kanske det dubbla antalet heltidsjobb eller något lite mer under 2009, en utveckling som skett till priset av en mycket dyr skattesubvention. Men låt oss säga att det gett runt 2 000 heltidsjobb under 2009 till priset av en skattesubvention som fördelningspolitiskt gynnat de rika i Djursholms, Täbys m fl villaområden. En skattesubvention som alternativt i stället skulle ha kunna användas bättre inom ex.vis äldreomsorg, barnomsorg eller sjukvård. Man kan verkligen undra varför ska normala skattebetalare med små och måttliga inkomster subventionera städtjänster, trädgårds- och poolskötsel som de har råd att betala med sin egen plånbok utan en 50 %-ig skattesubvention. Finns inga som helst motiv att fortsätta med detta.

Apropå diskussionen om tågkaoset som föregick mediediskussionen om städavdraget. Jämför man kostnaderna för avdraget för hushållsnära städtjänster så motsvarar det 2 000 banverksanställda (jfr hearingen i riksdagens trafikutskott om bristen på personal inom Banverket!). De hade behövts för att hålla rent på bangårdarna och i växlarna så att tågtrafiken hade kunnat rulla enligt tidtabell. Se där en annan och vettigare användning av dessa skattestålar. Eller för den delen i kommunala äldreomsorgen där behoven också är betydande..

Båda dessa skulle ge en bättre användning av skattepengarna än att subventionera villaägare i Djursholm, Täby etc som har råd att betala sin städning och gräsklippning m m med egna pengar utan 50 %-ig skattesubvention.

En annan sak som förvånar i debatten om städavdraget är statsminister Reinfeldts egna kommentarer i TV-Aktuellt den 2 mars. Han gjorde där en minst sagt skruvad jämförelse mellan "framtidsbranschen" städbranschen och bilindustrin. Svensk fordonsindustri sysselsätter direkt och indirekt omkring en kvarts miljon personer. Den drar in stora exportinkomster årligen till Sverige.

Städbranschen sysselsätter däremot några tusen personer(långt färre än vad som ofta påstås). Och är därtill subventionerad till 50 procent av skattebetalarna när dess tjänster utförs i hemmet eller i villaträdgården, liksom i utlandet belägna fritidshus/fritidsvillor.

Det är föga troligt att en svensk statsminister behöver ligga vaken om nätterna om det går lite upp och ned i städbranschen. Men det borde han göra om det går dåligt för bilindustrin, i stället för att förlöjliga dem som arbetar i den (Reinfeldt i TV-Aktuellt 2/3).

Om svensk bilindustri skulle få ett stöd som motsvarar dess ekonomiska betydelse för landet jämfört med städhjälp, skulle den få halva personbilens eller lastbilens pris betald av svenska staten (= av oss alla skattebetalare).

Inget företag inom bilindustrin har dock begärt att erhålla en enda krona i permanent företagsstöd. De vet att de måste överleva av egen kraft.

Inte ens det hårdast pressade bilföretaget, Saab, har begärt eller erhållit direkt statsstöd. Städbranschen vill däremot ha ett permanent statsstöd på 50 procent av arbetskostnaden, ja vissa i den borgerliga alliansen vill höjda den skattesubventionen till 75 procent.

Allt med syfte att fortsätta och gynna de välmående i Djursholm, Täby, Lidingö m fl med skattesubventionerade städ- och trädgårdstjänster som de själva borde betala fullt ut med egna, skattade pengar. Det är rätt att plocka bort det här orättfärdiga skattegynnandet av dem som redan har det bäst ställt i samhället.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home