Thursday, November 02, 2006

Neddragningen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningen - feltänkta och kortsiktiga "sparåtgärder"

Till de sämsta och mest korttänkta förslagen i den nya borgerliga alliansregeringens budget hör neddragningen av de riktade statsbidragen till vuxenutbildning. Det tidigare socialdemokratiska förslaget till förstärkning med 600 miljoner drogs bort. Det motsvarar kostnaden för 13 000 utbildningsplatser.

Till detta ska läggas det speciella studiestödet till vuxenutbildningen också tas bort.

Det innebär att den som behöver komplettera sin utbildning, och som är beredd att ta den utmaning det innebär att utbilda sig när man kanske redan hunnit skaffa familj, dessutom ska behöva skaffa sig studielån. Det är lån som den som sen går vidare till högre studier kan behöva ta i ett senare läge. Vi är tillbaka i läget från den förra regeringen där folkpartisten Anne Wibble uttryckte sig som om hon trodde att all vuxenutbildning handlade om hemmafruar som ville lära sig spanska inför semestern – inte för att det heller är bortkastat.

Sedan dess har vi under 90-talskrisen haft en oerhört framgångsrik satsning på Kunskapslyftet, något som räddade många kvar på arbetsmarknaden, som gav många en ny chans och som gav svenskt näringsliv bättre förutsättningar.

De borgerliga ser bara en stor orättvisa när några tar studielån och andra får speciellt stöd för att gå på komvux. De inser inte att människor utvecklas i olika takt, och att alla har nytta av att så många som möjligt utbildar sig. De borgerliga agerar korttänkt när de som vanligt slår på dem som behöver lite mer stöd.

Samma sak kan också sägas när Fredrik Reinfeldt och hans arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) nu kastar ut 60 000 personer som i dag befinner sig i AMS-utbildningar.

Utbildningar som man snarare borde rusta upp och ytterligare kvalitetsstärka snarare än skära ner på i dessa arbetslöshetstider.

Det kan knappast kallas särskilt framsynt och långsiktigt klokt att hindra medborgare från att få höja sin kompetens för att i stället tvingas vara kvar i isolering och fortsatt utanförskap i öppen arbetslöshet.

Har Reinfeldt och hans alliansregering redan glömt att det var utanförskapet som man lovade att bryta?
ROBERT BJÖRKENWALL
robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home