Monday, March 31, 2014

Läsvärt av Krugman, Piketty och några fler om marknad, förmögenhetsklyftor, skattepolitik och välfärdstjänster

Intressant att läsa det här parallellt med franske ekonomen Thomas Pikettys färska studie utifrån 200 års samlade taxeringsuppgifter – “Capital in the twenty-first century” – där just ärvda förmögenheter i kombination en svag eller just ingen beskattning är en huvudförklaring till varför ojämlikheten nu åter är tillbaka på samma rekordstora ojämlikhetsnivå som på gällde i Jane Austens klassojämlika England och Honoré de Balzacs Frankrike (han som skrev fina romaner om girighetdriften i böcker som Pappa Goriot och Förlorade illusioner). Som Pikettys visar så kontrollerar den rikaste procenten hela en tredjedel av de samlade amerikanska förmögenheterna. Paul Krugman refererar i sin NYT-kolumn 27 mars - http://www.nytimes.com/2014/03/28/opinion/krugman-americas-taxation-tradition.html?smid=fb-share&_r=0 - ju både till Thomas Piketty och Teddy Roosevelts berömda “skattetal” år 1910. Det här borde vara en tankeställare för alla som inte tycker att vi ska ha någon arvsskatt alls och heller inte någon progressiv inkomstskatt värd namnet för att åtminstone kapa lite av dessa orättvist stora ojämlikhets- och förmögenhetsklyftor av 1800-talssnitt. Dessa svällande förmögenheter hos några ytterst få är därtill kontraproduktiva och främjar i långa loppet varken den ekonomiska tillväxten, jobbtillväxten eller framväxten av nya innovationer och entreprenörer. - - Noterar vidare när olika välfärdstjänster som skola, äldreomsorg etc blev marknadsutsatta och föremål för “valfrihet” så blev resultat ironiskt nog att den fick och får underkastas en allt mera svällande granskningsbyråkrati för att – som det heter hos Reinfeldt m fl – “säkerställa” att kvaliteten i de olika välfärdsföretagen ska bli oacceptabelt låg. Läs gärna reportagen i Kristina Mattssons “Välfärdsfabriken. Om arbetets mening och gränslös kontroll” och Anna Dahlbergs utmärkta Expressen-ledare om varför vi bör förbjuda vinstintresset i skolan, se http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/darfor-bor-vi-forbjuda-vinstintresset-i-skolan/ Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com PS. Kan inte heller låta bli och tipsa om den beläste, kloke folkbildaren och f d kulturministern Bengt Göranssons utmärkta artikel om guldsoten (guldsoten) som nu även drabbar en och annan f d socialdemokratisk politiker (senast Anders Sundström), se http://hd.se/kultur/2014/03/31/sjukdomen-heter-guldsot/. I grunden handlar ju även Göranssons fina text i HD om samma sak som nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman och den franske ekonomen Thomas Piketty skriver om. Intressant diskussion mellan Krugman, Stiglitz, Tom Piketty och Durlauf om kapitalet på 2000-talet, se länk: http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/04/video-piketty-krugman-stiglitz-and-durlauf-on-capital-in-the-twenty-first-century.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home