Sunday, June 21, 2009

Några viktiga ting som Obama gjort

Ledarkrönika i NSD 22 juni 2009 och i Östra Småland 1 juli m fl

Några viktiga ting som Obama gjort

Vad är det viktigaste USA:s Barack Obama har åstadkommit som president så här långt? Historiens största stimulanspaket för den amerikanska ekonomin? Stödet till bankrutta General Motors? Markeringarna mot Bushadministrationens tortyr och rättsövergrepp? Stängningen av Guantanamo?

Absolut viktigt, liksom också löftet att göra något åt USA:s usla sjukvårdsförsäkring som håller 47 miljoner utan försäkring.

Men minst lika viktigt är Obamas tal häromveckan i Kairo. En svart, karismatisk amerikansk president med Hussein som mellannamn, talande med trovärdighet på universitetet i Kairo om sin nära relation till islam under ett liv på tre kontinenter (Asien, Afrika och Amerika), och om denna kulturs avgörande, historiska bidrag till civilisationen.

Helt rätt, klockrent och därtill klarspråk om USA:s misstag och förtjänster, liksom om den muslimska världens problem och storhet. Det var en inbjudan till ömsesidig respekt och dialog.

Salam alai-kum (frid vare med er), sade Obama. Efter Bush-cow boyklassiker som "You´re either with us or with the terrorists" och "Wanted dead or alive" var det befriande att höra Obama: Salam alai-kum (frid vare med er).

Realpolitiskt är det också befogat. Detta inte minst med tanke på att den absoluta merparten av världens kända oljereserver ligger i Saudiarabien, Irak och Iran, islams vagga och historiska centrum.

Särskilt Iran - med dess teokratiska prästvälde - är och förblir för överskådlig tid härvidlag ett bekymmer som framgår av det senaste, sannolikt riggande presidentvalet. Men likafullt är den kloka vägen dialog, inte konfrontation och cowboy-retorik.

Den strategiska oljeråvaran kommer att ge dessa länder allt större rikedomar, i takt med att industriländerna bjuder över varandra i auktionen om den sinande oljan.
Därför är det extremt viktigt vem som kontrollerar kranen till oljan, och vilka relationer dessa makthavare har med väst. Bra eller fientliga relationer spelar stor roll. Liksom hur klokt eller oklokt dessa oljeinkomster används i en region med stor befolkningstillväxt och där vi ser en tickande bomb av arga, arbetslösa unga män som behöver se en framtid att hoppas på.

Alternativet för många av dessa arga unga kan annars blir att de söker sig till en radikaliserad och våldsdyrkande ultraislamism.

Så det var klokt av Obama att inbjuda till den här dialogen med arabvärlden. Det an visa sig vara en bestående viktig insats i nivå med krafttagen mot den ekonomiska krisen och den oreglerade och illa fungerande amerikanska finansmarknaden och girigbukarnas regemente.

Robert Björkenwall, följer amerikansk politiik sedan många år
robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home