Thursday, May 10, 2007

Reinfeldt-regeringens politik och växande klassklyftor

Gotlands Tidningar 10 maj 2007

Reinfeldt gynnar bara de redan rika

Det låg nära till hands att Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte torsdagen den 3 maj skulle ha kunnat besluta om att höja reproräntan en kvarts procentenhet. Men beskedet fredagen den 4 maj blev ändå, decimerade som direktionen var efter två förtida avgångar, att lämna den oförändrad till nästa penningpolitiska möte i juni. Visserligen trodde Dagens Industris "skuggdirektion" med ett antal ledande ekonomer att saken redan nu var biff. Men någon höjning av reproräntan blev det alltså inte nu.

Beställt högre ränta
Trots att inte bara börstidningen DI:s analys utan också regeringen själv i sin ekonomiska vårpropositions finansplan själv "beställt" en betydligt högre räntebana än Riksbankens tidigare ställt i utsikt i sin ränteprognos. Men varför gör Riksbanken på detta viset?

Jo, förklaringen är naturligtvis den reinfeldtska högerregeringens alla skattesänkningar mitt i brinnande högkonjunktur. Efterfrågan har blåsts på samtidigt som arbetskraftsbristen och flaskhalsproblemen blir allt mer påtaglig i vissa branscher.

Och när sedan inte heller regeringen vill satsa på att ge arbetslösa utbildning för att få bort flaskhalsarna är de ekonomiska sambanden självklara. Priser och löner riskerar dra iväg, inflationsbrasan tar sig och Riksbanken tvingas kyla av den överhettade ekonomin med höjningar av sin styrränta. Detta får sedan genomslag i form av bland annat ett dyrare boende (högre bolån) och dyrare billån.

På ett drygt halvår har regeringen Reinfeldt sänkt skatterna med gigantiska 65 miljarder - halva det belopp som Bo Lundgren gick till val och förlorade stort på i valet 2002. Enligt beräkningar som Riksdagens utredningstjänst, RUT, gjort, så går hälften av regeringens pengaregn till den tiondel av befolkningen som redan har de högsta inkomsterna.

De 220 000 rikaste personerna i Sverige får i snitt 2 000 kronor mer i plånboken varje månad enbart genom att förmögenhetsskatten slopas. Klyftorna ökar Lägg där till att inkomstskatten sänks, och att fastighetsskatten görs om. Samtidigt så har de höjt a-kasseavgiften, och fackföreningsavgiften slopas, och trafikförsäkringen kommer att höjas. För de rika som får mer i plånboken är det inget problem.

Klyftorna i samhället ökar undan för undan när Reinfeldt & Co i rask takt är på väg mot det nyliberala "drömsamhälle" med "platt skatt" som predikas av Timbrohögerns lobbyister. Det är så långt ifrån den ansvarstagande profil den moderatledda alliansen visade upp i valrörelsen som man kan komma.

Det är inte bara oansvarigt utan i grunden också en djupt orättvis politik de nu driver på i rask takt. Fördelningspolitiken slås sönder och samman när förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och troligtvis också värnskatten avskaffas. Vinnare är de med höga inkomster och stora tillgångar. Förlorare är främst sjuka, arbetslösa och gamla som får betala kalaset, men också helt vanliga löntagare.

Det skadar dock inte att skiljelinjerna mellan vänster och höger nu har blivit tydligare sedan den 17 september 2006. Konflikten mellan sänkta skatter och lägre ersättningsnivåer å ena sidan och satsningar på exempelvis arbetsmarknadspolitiken och välfärden å den andra är klassisk.

Fördubbla utbildningen
Den blir också tydliggjord i den ekonomiska motion (budgetalternativ) som socialdemokraterna presenterade deklarationsonsdagen den 2 maj som svar på regeringens orättfärdiga politik.

Från socialdemokratins sida handlar det om att fördubbla den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen och att ge arbetslösa ungdomar utbildning, praktik och stöd i sitt jobbsökande i stället för att stänga in dem 30 timmar i veckan på en nedrustad arbetsförmedling med enda uppdrag att söka jobb.

Visst gör politik skillnad. Skattesänkningar till de bäst bemedlade eller satsningar på dem som har det svårt både hemma och utomlands - arbetslösa, psykiskt sjuka och världens allra fattigaste.

Trots just nu goda opinionssiffror måste socialdemokraterna bli ännu bättre på att berätta varför den egna politiken är bra mycket bättre än den sittande högerregeringens, som bara gynnar de rika och redan välmående i samhället.
Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home