Thursday, June 01, 2017

Intressant SCB-partisympatimätning om det politiska opinionsläget i Sverige

Den 1 juni 2017 kom så den länge emotsedda, stora och mest pålitliga partisympatimätningen i Sverige, den som två gånger om året görs av Statistiska centralbyrån, SCB. Den är som ofta med spänning förväntat av det politiska Sverige. Så också nu – när inte minst det stora oppositionspartiet Moderaterna har en ledarkris och sjunkit kraftigt i väljaropinionen. I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 3,6 procent till Centerpartiet och cirka 2,1 procent till högerpopulistiska Sverigedemokraterna, SD, framgår av SCB-mätningen. För regeringspartierna Socialdemokraterna och juniorpartnern MP, miljöpartiet, visar SCB-mätningen sammantaget en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i maj 2017 få 31,1 (±0,9) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 4,5 (±0,4) procent. I förhållande till riksdagsvalet 2014 noterar SCB en statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,1 procent från Miljöpartiet och cirka 0,4 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,6 procent till Centerpartiet. För de borgerliga allianspartierna Moderaterna, Centern och Liberalerna som oppositionsblock noterar SCB en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i maj få 11,3 (±0,6), Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5,0 (±0,4), Moderaterna 18,1 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,2 (±0,4) procent. KD skulle därmed hamna under riksdagsspärren (=4 %) och åka ur riksdagen om det vore val nu. Populistpartiet Sverigedemokraterna skulle få 18,4 (±0,8), Vänsterpartiet 6,3 (±0,4) och övriga partier – Feministerna, Fi, m fl - skulle vid val i maj tillsammans få 2,2 (±0,3) procent av rösterna. Bland dessa övriga partier är Feministiskt initiativ störst men skulle inte heller nu komma in i riksdagen. Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i maj 2017, så där finns många väljare att vinna för de olika partierna Några kommentarer till mätningens resultat Intressant partisympatimätning idag från SCB, absolut så och just nu särskilt så för krisande Moderaterna. Men mätningar - också denna stora från SCB – har sedan en tid tillbaka växande problem med att få tag i folk per telefon som är beredda att svara. I den här mätningen nu är de svarande 53, 6 procent men bortfallet är 46, 4 procent på totalt 8 973 tillfrågade. Här kan behövas ägnas tankemöda hos SCB m fl hur man bäst ska gå till väga för att krympa bortfallet och öka svarsfrekvensen ytterligare. Några andra observationer som kan dras redan nu är att bland de små partierna i nuvarande riksdag är KD sedan länge klart under riksdagsspärren och det börjar bli allt mera sannolikt att partiet kommer att få mycket svårt att klara att bli representerat i riksdagen efter valet 2018 men Mp – tagit mycket stryk i regeringsställning – ändå har hyggligt goda chanser att bli kvar men då med lite färre mandat än nu. Resten är väl ännu svårare att dra några mera säkra slutsatser av. Dock bortsett från då att populistiska SD faktiskt har goda chanser att förbli jämnstora med M (men möjligt partiledarbyte; Anna Kindberg Batras ledarskap i M är kraftigt ifrågasatt! ). Men en svag M-ledare – som en svårt skadeskjuten AKB nu är – är samtidigt en tillgång för S. Men S – om man som regeringsparti vill växa ytterligare - måste gasa mer, investera mer och vassare i välfärden och infrastrukturen och jobba hårdare med att städa bort surdegar (väljarmissnöje) för att stoppa flödet från S till SD! Här finns en noterad nettoförlust på cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,6 procent till Centerpartiet. Bristerna i välfärden måste åtgärdas, infrastrukturinvesteringarna lyftas ytterlgiare och en vassare och mera aktiv regionalpolitik föras om det väljartappet ska kunna stoppas. Här har Stefan Löfven och regeringen en läxa att göra trots ett i det stora hela annars hyfsat gott läge i opinionen – 31 proc. i opinionsstöd nu - så här ett drygt år inför nästa riksdagsval. Men ett drygt år återstår till nästa val så mycket kan ännu hända i väljaropinionen. Men samma SCB-mätning i skiftet maj/juni 2018 kommer att ge en god indikation på hur det till slut kommer att gå i valet i september 2018. Och sannolikt stundar sedan efter valet ett besvärligt läge för tänkbara, möjliga regeringsbildande parter. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com Fotnot: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2017--val-idag/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home