Wednesday, February 01, 2017

Stort kaos och massiv omvärldskritik efter Trumps första tid i Vita huset

Observerat och värderat: Donald Trumps första tid har varit lika oförutsägbar och dramatisk för världen som många befarade. Trumps tillträde som president blev verkligen en rivstart med så många lång hängande frukter nerplockade och omsatt i en skur av presidentdekret. Allt detta utan närmare beredning och konsekvensanalys men genomförda i rask takt. Och detta till hans mest hängivna anhängares belåtenhet. Men med obehagliga och för omvärlden kallduschtuffa konsekvenser. Och följen av denna skur av presidentdirektiv redan under första veckan har blivit omfattande folkliga demonstrationer runt om i USA och kraftigt höjda spänningar i världen samt protester från olika regeringar. Detta som en följd av det skapade kaos som blivit följden av hans många oförankrade, hastigt författade och sina konsekvenser högst oklara dekret. Hittills värst är väl hans direktiv – “muslim ban” - att stoppa alla medborgare från sju utpekade länder att resa in i USA. Initialt även för de resande som har visum eller t ex har ett svenskt pass men råkar vara födda i Iran, Irak eller något annat av de “förbjudna” länderna i Mellersta östern eller Afrika. Omvärldens reaktion på detta blev massivt stark och kritisk. Tysklands Angela Merkel undervisade Trump om Genevekonventionen för att markera att USA inte kan behandla flyktingar hur som helst utan måste följa de internationella avtal man skrivit på. Och Kina har varnat Trump för handelskrig. Mexikos president Pena Neto har ställt in ett besök i Vita huset efter att Trump utfärdade dekret om att bygga en mur mot Mexiko. Ex-president Obama och viktiga företagsledare inom IT-branschen, kaffekedjan Starbucks, liksom flera ledande i universitets- och forskarvärlden m fl kritiserade starkt Trump för de hastigt införda, skärpta inresereglerna. Sammantaget fick detta tillsammans med massiva, folkliga protester till följd att Trump och hans nya nyutnämnda ministern, John Kelly, för USAs inrikes säkerhetspolitik till slut backa lite. Detta så att personer födda i Iran, Irak och fem andra “stoppade” länders inresande med dubbla pass nu ändå ska få komma in i USA. Men bara på villkor att de som är födda i Iran, Irak etc kan uppvisa t ex ett svenskt, kanadensiskt, tyskt eller liknande pass med beviljat visa. Men bortsett från denna lilla eftergift i det totala inreseförbundet så gäller beslutet fortsatt om ett generellt nej för medborgare från Iran, Irak, Syrien, Jemen, Sudan, Libyen och Somalia. Stoppet gäller också fortsatt för flyktingar att komma in i USA. Den enda lilla eftergiften här är Trumpadministrationen nu nödgas ta emot redan på väg varande och med giltiga USA-dokument försedda kvotflyktingar. Men bara denna lilla rännil får komma in. Inga nya flyktingar. Det här skärpta inresereglerna till USA gäller åtminstone under minst 90 dagar men kan komma att förlängas. Att inte Saudiarabien och Quatar finns med på listan över förbjudna länder kan i det här perspektivet kanske förvåna en och annan. Men det sägs tämligen allmänt i USA bero rimligen på ekonomiska orsaker (och även Trump-familjens egna affärsintressen där) och de långvariga, nära relationer som USA har med dessa arabiska oljestater. Detta trots att så många välkända terrorister “råkar” ha sin bakgrund i den i Saudiarabien stränga, wahhabistiska varianten av islam. Aldrig tidigare har så många efter så kort tid i ämbetet ställt frågan om hur en sittande president ska kunna avlägsnas från ämbetet. Trump mest hänvigna anhängare må vara nöjda men övriga amerikaner och resten av världen är desto mer missnöjda med sättet på vilket presidenten genomför sina vallöften. Som bekant har det republikanska partiet egen majoritet i både representanthuset och senaten. Någon nära förestående riksrättsprocess (impeachment-förfarande) för att få den redan hårt kritiserade Trump är därför inte särskilt trolig. Men det finns redan republikanska kongressmän som tagit avstånd från en del av Trumps beslut och motståndet kommer sannolikt att växa med tiden. Detta särskilt om republikanerna börjar se Trump som en allt större belastning är ett åtal fullt möjligt. Särskilt som ledamöterna i representanthuset bara väljs på två år och alltså måste möta väljarna igen i ett nytt val hösten 2018. Då kan republikanerna riskera förlora eller kraftigt minska sin majoritet i kongressens underhus. Om Trump skulle ställas inför riksrätt är det en process som tar flera månader. Under tiden sitter Trump kvar i Vita huset och vissa fruktar att han skulle kunna gå mycket långt i sitt beslutsfattande för att i ett sådant läge stoppa försök att avsätta honom. Det är bakgrunden till att vissa tillfrågade amerikanska experter nu lyfter fram en annan möjlighet, nämligen att använda det 25:e tillägget i konstitutionen. Där sägs att vicepresidenten och regeringen kan förklara presidenten "som oförmögen att utföra sina plikter". Kan det gå så att Trump inte alls sitter kvar hela sina mandatperiod? Ingen vet. Men kan det verkligen helt uteslutas att det skulle kunna bli så? Eller om Trump – om kritiken mot honom blir långvarig och växer i styrka – själv finner för gott att kliva av om något år eller ett par. Men all kritik till trots så fortsätter Trump med nya snabba beslut. Och gör det så gärna så att mediefokus förflyttas från en kritikhärd till något nytt. Som nu när han tidigarelade en förväntad utnämning av domare till så viktiga Högsta domstolen. En stol – den nionde – som varit vakant i ett år på grund av att republikanerna bromsat Obamas förslag och vägrat ge de nödvändiga minst 60 senatorer som krävs för godkännande. Den som först Obama och nu Trump vill ersätta är stolen efter avlidna konservativa HD-domaren Scalia. Nu är Trumps och republikanernas tanke att efter Scalia få in en ny och ännu konservativare domare. På så ska HD för överskådlig tid tippa över till de konservativa, människorättsfientliga, antifackliga och anti-abortmotståndarnas favör. För Trump stod valet här mellan den djupt konservative och dödsstraffanhängaren domaren Jim Pryor från sydstaten Alabama och den 49 år unga, något mindre konservative men klart för fri tillgång till vapen och mot abort etc domaren Neil Gorsuch från Colorado. Och vem valde Trump? Jo 49-årige Gorsuch som har chansen att bli mycket långvarig i HD eftersom de utses på livstid. Återstår att se om republikanerna i senaten kan få över minst åtta demokrater som krävs för att Gorsuch också ska kunna bli vald. Sannolikt blir han det till slut men många demokratiska senatorer har blåst till strid och kommer säkerligen att göra vad de kan för att förhala den här utnämningen så länge som det bara går. Ytterligare en allvarlig sak som förtjänar att lyftas fram från Trumps första korta tid i Vita huset är hans hantering av det nationella säkerhetsrådet. Också det mycket illa skött men typiskt för hur Trump har börjat styra. Trump slängde häromdagen ut tung säkerhetspolitisk kompetens i form av den amerikanske överbefälhavaren, “ÖB”, och chefen för USAs underrättelsetjänst från presidentens eget nationella säkerhetsråd. Och vilken “sakkunskap” kom in i stället? Jo, hat- och fejknyhetssajten Breitbarts ansvarige och Trumps nära förtrogna Steve Bannon. Hans roll som en av de få som Trump verkligen lyssnar på – jämte svärsonen – blir nu ännu starkare. Det här beslutet är ungefär som om Sverige i ett motsvarande säkerhetsråd skulle ersätta ÖBn och Must-chefen (militära underrättelsetjänsten) med den ansvarige redaktören för webbsajten Avpixlat. Men så går det numera till i rasande fart när den oberäkneliga twittraren Trump styr och ställer i Vita huset ovala rum. Världen har goda skäl att hålla andan i fruktan om vad som mera kan komma ut av beslut i överblickbar närtid. Robert Björkenwall (se också länk:http://www.nyfikengra.se/trumps-forsta-tid-i-vita-huset-kaotisk-och-oforutsagbar/) Fotnot apropå flyktingstoppet till USA är det värt att notera att Kanada med sina 36 milj inv. har tagit emot 40 000 syriska flyktingar och Sverige med sina 10 milj inv har tagit emot 70 000 syriska flyktingar. Och USA hittills bara en liten rännil och nu helt stopp. Notera också att Trumps direktiv om inresor innebär totalstopp för flyktingars inresa till USA gäller till att börja med 120 dagar, tills vidare. Inte ens kvotflyktingar (FN-reglerat) får komma in. Trots att ingen statistik stödjer påståenden om att just amerikaner skulle löpa särskilt stor risk för att dö i terrordåd i USA (jfr t ex sociologiprof. Charles Kurzmans studier vid delstatsuniv. i North Carolina och där han bl a visar att inte en enda amerikan dött i terrordåd efter 9/11 2001 utförda av någon individ som kommer ifrån de nu "förbjudna" sju länderna av Trump.)Och i 9/11-dåden hade flertalet bakgrund i Saudiarabien men just landet finns inte alls med bland de nu sju "förbjudna" länderna. Och det beror på att även Trump har affärsintressen i Saudi, liksom så många andra rika amerikaner. Sätt det här sedan i relation till problematiken med de över 30 000 som årligen dör i USA av skottskador orsakade av riklig inhemsk tillgång på vapen och helt utan terrorkopplingar Dessutom gör sig Trump till ovän med också sina allierade med sina ogenomtänkta utspel, nu Australien. http://www.svd.se/obamas-avtal-med-australien-far-trump-att-se-rott?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-02 (Publiceras inom kort i bl a Östra Småland 5/2-17 (http://www.ostrasmaland.se/insandare/massiva-protester-efter-trumps-rivstart/), Hälsinglands fyra tidningar 5/2 ( http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stort-kaos-och-massiv-omvarldskritik-efter-trumps-forsta-tid-i-vita-huset), Arbetarbladet m fl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home